Harener Historische Reeks nr 3

Politie vroeger en nu in Haren 
Drs. R.I.A. Nip 
Harener Historische Reeks nr 3, Haren 1987 
Boekhandel Boomker Haren in samenwerking met Knoop Haren BV 
ISBN 90.6148.811.7 
Tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Haren en het H.S. Kammingafonds (door bouwbedrijf Heijmans aangeboden bij de opening van het nieuwe politiebureau in 1987)

Drie maal per jaar moesten de inwoners van de dorpen en buurtschappen in de huidige gemeente Haren vroeger samenkomen om de wetsovertredingen aan te brengen, die hadden plaatsgevonden. Later werd de schulte bijgestaan door zijn roderoede belast met de opsporing van daders van misdrijven. Dit is het begin van de ‘politie’. In het boek wordt deze start van de wetshandhaving uitvoerig beschreven. In de Franse tijd en de jaren daarna zijn er de gemeentelijke veldwachters. Nu en dan bijgestaan door rijksveldwachters en de marechaussee. In 1886 werd het politiebureau ondergebracht in het nieuw gebouwde gemeentehuis. Achterin het gemeentehuis is een cachot. De veldwachter werd tevens aangesteld als bode/cipier en woonde met zijn gezin in het gemeentehuis. Geleidelijk werd de organisatie professioneler. De politie kreeg eigen huisvesting, meer personeel en een eigen motorfiets. In 1947 kreeg Haren een korps gemeentepolitie. In het boek staan veel foto’s van (oud)korpsleden. In 1987 werd een geheel nieuw bureau gebouwd aan de Vondellaan te Haren.