Harener Historische Reeks nr 4

Haren tussen Hunze en Aa – Geschiedenis van de Harener Waterstaat 
E.A.M. Bulder 
Harener Historische Reeks nr 4, Haren 1987 
Boekhandel Boomker Haren in samenwerking met Knoop Haren BV 
ISBN 90.71809.05.6 
Tot stand gekomen met financiële steun van de Harener waterschappen

In 1855 werd het waterschap De Onnerpolder opgericht. Het eerste waterschap binnen de gemeente Haren. Dit betekent niet, dat er in de jaren daarvoor niet aan waterbeheersing werd gedaan. De bewoners van het klooster te Essen waren reeds in de 13e eeuw op dit terrein actief. Die activiteiten waren ook wel nodig want de lage gebieden in de gemeente werden van twee kanten door het water bedreigd. Door het zeewater vanuit het noorden en door het afstromend regenwater van het Drents plateau vanuit het zuiden. Er ontstaan veel particuliere molenpolders. Vanaf 1855 worden deze polders omgevormd tot afwateringswaterschappen. Zo ontstaan de waterschappen De Esserpolder, De Onnerplder, De Oosterpolder, De Westerpolder, Helpman, De Noordlaarder Oosterpolder en Glimmen. Een bijzondere eend in de bijt is het wegwaterschap Verharde Wegen van Oostelijk Haren. Ook dit waterschap komt in het boek aan de orde. Vele inwoners van Haren hebben als ingeland/bestuurder hun bijdrage aan de waterschappen geleverd. Vanaf 1985 is sprake van een enorme concentratie van waterschappen. Ook de zelfstandige waterschappen in Haren verdwijnen.