Harener Historische Reeks nr 5

Haren in de 80-jarige oorlog – Van Katholiek tot Protestant 
H.M. Luning 
Harener Historische Reeks nr 5, Haren 1988 
Boekhandel Boomker Haren in samenwerking met Knoop Haren BV 
ISBN 90.71809.05.6 
Tot stand gekomen met financiële steun van de Rabobank Haren en het H.S. Kammingafonds 

Noordlarens priester Hieronymus Garipeius moest in 1589 vluchten omdat hij werd verdacht van ketterse ideëen. Het is één van de signalen voor de grote omslag die ruim 5 jaar later zou volgen in de vorm van de Reductie van Groningen. Nadat Maurits de stad Groningen had ingenomen eiste hij de invoering van de gereformeerde religie met uitsluiting van alle andere. In één klap werd Groningen van katholiek tot protestant. Dat gold ook de kerkgemeenschappen in Haren, en Noordlaren. In dit boek wordt deze ommekeer uitvoerig beschreven. Er is veel aandacht voor de aanleiding tot de reformatie en voor de oorlogshandelingen die in de regio en deels ook op Harens grondgebied plaatsvonden. Na de geloofsverandering heersen er eerst nog chaotische toestanden. Door de oorlogshandelingen waren de dorpen en buurtschappen er slecht aan toe. Langzaam komt in deze situatie verbetering. Er komt meer welvaart en de protestantse kerk krijgt meer structuur.