Harener Historische Reeks nr 6

Het Paterswoldse Meer – Ontstaan en ontwikkeling 
Drs. A.H. van Slageren 
Harener Historische Reeks nr 6, Haren 1989 
Boekhandel Boomker Haren in samenwerking met Knoop Haren BV 
ISBN 90.71809.13.7 
Tot stand gekomen met financiële steun van de Rabobank Haren en het H.S. Kammingafonds 

In dit boek wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het Paterswoldsemeer beschreven. Het grootste deel van dit meer ligt binnen de grenzen van de gemeente Haren. Na een historische beschrijving van het gebied Nederwold, waarin het meer is gelegen, komt vooral de vorming van het meer aan de orde. In 1740 verzoek S. Nijsingh en J. Warmolts de heren van Stad en Ommelanden toestemming om bij de vervening van de slechte groene landen ten westen van het Hoornsediep ‘vreemdelingen’ in te mogen zetten. Zo komen Friese families naar Haren, waarvan de bekendste de familie Nijdam is. Er ontstaat een ‘kolonie’ aan het Hoornsediep met een groot aantal huisjes en een eigen school. Na de vervening blijft een meer. Rond 1900 krijgt dit meer een recreatieve functie. De bekende industrieel Jan Evert Scholten geeft daartoe een belangrijke aanzet. Hij stimuleert de bouw van een sluisje naar het Hoornse diep en is ook de man achter de oprichting van het clubhuis van de VWDTP. Zelf beschikt hij als buitenverblijf over ‘De Paalkoepel’. De families Helder en Visser groeien uit tot vermaarde botenbouwers en wedstrijdzeilers. Rond het meer groeit en bloeit de horeca. Dan gooit na de oorlog de auto roet in het eten. De Stadjers kunnen hun vertier verder van huis zoeken. Er is een nieuwe impuls nodig. Het Meerschap wordt opgericht en het meer wordt vergroot met het Hoornse meer en de Hoornse plas.

Omdat dit deel uitverkocht is, is een afdruk in pdf-format beschikbaar. Vanwege de omvang van het bestand in drie delen.
Deel 1 pag. 1 tm 20
Deel 2 pag. 21 tm 35
Deel 3 pag. 36 tm 48