Harener Historische Reeks nr 7

Driften, stegen, lanen – straatnamen in Haren 
Dr. F.C.J. Ketelaar 
Harener Historische Reeks nr 7, Haren 1990 (aanvulling in 2005) 
Boekhandel Boomker Haren in samenwerking met Knoop Haren BV 
ISBN 90.71809.18.8 
Tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Haren 

In dit boek komen alle straatnamen in de gemeente Haren aan de orde. Met de eerste aanvulling is het boek actueel tot 2005. Van iedere straatnaam wordt de betekenis uitgelegd en de datum van het raadsbesluit vermeld. Het systeem van vaste straatnamen, zoals wij dat nu kennen is nog niet zo erg oud. Vroeger kregen de straatnamen een naam in de volksmond, maar die naam kon ook weer makkelijk veranderen. Als bijlage bij het boek is – een primeur – een deel van de militair-topografische kaart (1792-1794) gevoegd van J.H. Hottinger, M.A. Snoek en H.J. van der Wyck. Op deze kaart staan de oudste wegen van de gemeente Haren aangegeven. Het oudste raadsbesluit tot vaststelling van een straatnaam dateert van 1923. Toen kreeg de ‘kunstweg naar Paterswolde’ officieel de naam Meerweg. Daarna volgden vele andere raadsbesluiten. Tegenwoordig zijn alle straatnamen vastgelegd in een officieel besluit. Vaak werden families van straatnamen vastgesteld: een prinsessenbuurt, een burgemeestersbuurt, een jachtbuurt, een watervogelbuurt, etc. Veel straatnamen zijn ontleend aan de studie van G. Smit over de historische geografie van Onnen en Haren en verwijzen naar oude perceelsbenamingen, zoals Hemelrijk, Etmat, Vossebulten, Boermatjes, etc. Er komen niet alleen straatnamen bij, er verdwijnen ook straatnamen: Koffiediksteeg, Havenstraat, Witlattensteeg, Weg voor de Zwijnekampen, Schooierspadje, Duistersteegje en Julianapark.