Harener Historische Reeks nr 10

Buitenhuizen in Haren – Wonen op stand
Drs. A.C. Timmer
Harener Historische Reeks nr 10, Haren 1995
Boekhandel Boomker & Savenije Haren in samenwerking met Knoop Haren BV
ISBN 90.71809.39.0
Tot stand gekomen met financiële steun van het departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, het H.S. Kammingafonds en van de gemeente Haren

De gemeente Haren heeft een aantal buitenhuizen gekend die vooral gebruikt werden als zomerverblijf door aanzienlijke Stadjers. In dit boek worden de buitenhuizen besproken die binnen de grenzen van de huidige gemeente Haren liggen. Huizen in Helpman, zoals het Huis Groenestein, komen in het boek dus niet aan de orde. Welke huizen wel: De Hof te Hemmen en Warmolts, ’t Huis de Wolf, Emdaborg/Zorgvrij en Lusthorst, De Mickelhorst, Voorveld, Het Huis te Glimmen, Welgelegen en Meerlust. De geschiedenis van het Huis te Glimmen gaat terug tot de 16e eeuw. Reeds in 1226 was sprake van een kasteel te Glimmen, maar een relatie tussen dit kasteel en het Huis te Glimmen is niet aangetoond. Huize Voorveld te Harenermolen is het zomerverblijf geweest van de maire/schout Laclé en van de burgemeester De Sitter. Burgemeester Van Trojen was eigenaar van de Lusthorst aan de Oosterweg. De meeste oude buitenhuizen zijn inmiddels verdwenen. Eigenlijk is alleen het Huis te Glimmen nog over. De later gebouwde huizen ’t Huis de Wolf en Welgelegen geven allure aan de Rijksstraatweg in Haren en Glimmen. Het huidige Huize Hemmen dateert van 1918, maar lijkt veel op een eerdere versie van 1840.