Harener Historische Reeks nr 18

200 Jaar Gemeentebestuur Haren 
Mr. Eppo van Koldam met uitleiding van Prof. Mr. Dr. Douwe Jan Elzinga  
Harener Historische Reeks nr 18, Haren 2011 
Uitgeverij Boomker Haren/Uitgeverij Knoop Haren 
ISBN 978-90-71809-89-7 
Tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Haren en de Maatschapppij tot Nut van 't Algemeen departement Groningen-Haren

Op 1 september 2011 bestaat de gemeente Haren 200 jaar. In die jaren heeft Haren zich ontwikkelt van een arme boerengemeenschap tot een welvarende gemeente. Zelfs uitgeroepen tot de beste woongemeente in Nederland in 2011. Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de gemeente 'van binnen uit'. Het gemeentebestuur staat centraal. Wie maakten deel uit van het gemeentebestuur, hoe was de huisvesting en de ambtelijke ondersteuning geregeld, over welk gebied bestuurde dat gemeentebestuur, welke staatkundige regelingen golden voor de organisatie van het gemeentebestuur en hoe stond het gemeentebestuur in de samenleving? Het zijn deze vragen, die in dit boek centraal staan. Voor de overzichtelijkheid is daarbij gekozen voor een beschrijving in vijf tijdvakken. De verhaallijn in het boek wordt ondersteund met een groot aantal illustraties en korte kaders, die ons meer inzicht geven in het functioneren van het gemeentebestuur in vroeger tijden.
In de uitleiding plaatst Prof. Mr. Dr. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, de ontwikkelingen in een landelijk perspectief en trekt hij ook een aantal lijnen door naar de toekomst.