Harener Historische Reeks nr 21

Een rondleiding door pre- en vroeghistorisch Haren 
H.A. Groenendijk 
Harener Historische Reeks nr 21, Haren, 2016 
Uitgeverij Boomker Haren/Uitgeverij Knoop Haren 
ISBN 978-90-6148-476-9

In 2010 vierde Haren haar 850-jarige bestaan. Haren zou Haren niet zijn als daar toen geen vragen over werden gesteld: 'maar hoe oud is Haren nu werkelijk?'
Aan de hand van schriftelijke en archeologische bronnen wordt in dit deeltje van de Harener Historische Reeks uit de doeken gedaan hoe je uit een verzameling vindplaatsen geleidelijk de huidige dorpen naar voren kunt laten treden.
Het accent ligt op de lange periode die vooraf gaat aan de laatste 850 jaar. Dan blijkt dat het grondgebied van de gemeente Haren al heel lang een populair woonoord is. Een rondleiding door de prehistorie en vroege historie toont dat er nog veel plekken aan een ver verleden herinneren. Archeologie ligt grotendeels onder de grond en daarom is dit boekje rijk geïllustreerd met verwijzingen naar opgravingen en losse vondsten. Die laatste zijn veelal door particulieren aangemeld, want het zijn niet alleen vakarcheologen die de ongeschreven geschiedenis van Haren gestalte hebben gegeven.