Harener Historische Reeks nr 13

Gezondheidszorg in Haren 
Drs. C.A.E. Volckmann 
Harener Historische Reeks nr 13, Haren 2000 
Boekhandel Boomker & Savenije Haren 
ISBN 90.71809.56.0 
Tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Het Groene Kruis Haren, het departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Rabobank Groningen e.o. en de gemeente Haren

Deze lijvige uitgave (80 pagina's) begint met een historische beschrijving van de gezondheidszorg. Er zal in oude tijden in het gebied van de latere gemeente Haren ook wel iets aan gezondheidszorg zijn gedaan, maar hoe precies is onduidelijk. Wellicht speelden de nonnen van klooster Yesse te Essen hierbij een rol. De eerste bekende chirurgijn in Haren was Jan Popko Oostingh. Na zijn overlijden in 1832 werd hij opgevolgd door zijn zoon Popko Jans Oostingh. Vanaf ca 1900 waren er twee huisartsen in Haren. Alle huisartsen in Haren worden kort beschreven (de meeste met foto). Na vader en zoon Oostingh waren dit: W.H. Vaster (1874-1878), C.W.P. Hubenet (1877-1909), M. Bolt (1878-1881), E. Takens (1900-1926), J.W.H. Nanninga (vanaf 1903 in Helpman), K.J. Feringa (1909-1913), J.J. Wiersma (1913-1926), W. Hemmes (1926-1929), J. Kruizinga (1925-1958), R.H. Vink (1928-1956), J. Huisjes (1934-1953), H. Hospers (1953-1965), J. Stenvers (1953-1981), A.H. van Drooge (1955-1968), A.J. Luteijn (1956-1979), F. Bruins (1958-1984), J.W. Polman (1965-1994), H. Koning (1970-1973), O.H.W.P. Zersch (1976-2000), M.C. Sieders (1981-1993), J. Eerelman (1936-1939 te Glimmen), W. Scherjon (1939-1949 te Glimmen), P. Blonk (1950-1955 te Glimmen) en L. Smid (1955-1992 te Glimmen).
Behalve voor de artsen is er aandacht voor vroedvrouwen, tandartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers en drogisten. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de verzorging van behoeftigen, wezen, zieken en bejaarden in en door binnen de gemeente gevestigde instellingen, zoals Huize Weltevreden te Glimmen, Avondlicht en Dilgtoord, Huize Westerholm, Zonnehof, Erasmusheem en Het Groene Kruis. Het Groene Kruis had in Haren een eigen gebouw met magazijn, aanvankelijk aan de Meerweg 4, later aan de Heide en Watersteeg. Een bekende medewerkster van het Groene Kruis was wijkzuster Nelly Wartena. Zij staat met een foto voor op het boek. Ook het kinderziekenhuis W.A. Scholten, de Van Heukelomstichting en het Instuut Guyot zijn niet aan de aandacht van de schrijver ontsnapt.