Senioren Zomerschool organiseert cursus over kloosters

De boeken over abt Emo van Wittewierum hebben nieuwe belangstelling gewekt voor het middeleeuwse kloosterleven in het Noorden.
In samenwerking met Jacob Loer, middeleeuwendeskundige, Annemiek Bos en Marry Heidema van Bezoekerscentrum Klooster Yesse heeft Groningen Plus Zomerschool een oriëntatieprogramma opgesteld voor ‘beginners’ met historische interesse.

Donderdagmorgen 4 juli houdt Jakob Loer een inleiding over de vraag: hoe is het kloosterleven in het Noorden tot bloei gekomen? Hij geeft een schets vanaf het ontstaan van het monnikendom tot en met de Renaissance van de 11e en 12e eeuw.
De week erna op donderdagmorgen 11 juli houden Annemiek Bos en Marry Heidema een inleiding over het kloosterleven in ‘Frisia’, toegespitst op de Cisterciënzers en met name Yesse.
Op deze morgen kunnen de deelnemers een opdracht kiezen, die zij in kleine groepjes kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: overgebleven kerken van kloosters opzoeken, een stadswandeling bedenken langs kloosterrestanten in de stad Groningen, het klooster in Ter Apel fotograferen.

Op donderdag 8 augustus is er een terugkomdag waar de deelnemers hun opdrachten aan elkaar presenteren. Na een lunch in een voormalig nonnenklooster is er een stadswandeling langs herinneringen aan die kloosters. We sluiten af in de Prinsentuin.

De cursus wordt gehouden op 4 en 11 juli en 8 augustus 2013 van 10.00-12.30 uur. Op 8 augustus is er ook een middagprogramma. Locatie: Groninger Archieven. De cursus kost € 45,- p.p.