Oosterhaar in vroegere tijden

In samenwerking tussen de wijkacademie en Old Go worden een drietal bijeenkomsten georganiseerd over de geschiedenis van het Harens grondgebied waar nu de wijk Oosterhaar is gesitueerd.

Tijdens de eerste bijeenkomst (23 september) wordt het vroegere gebied verkend aan de hand van de Hottingerkaart. Veel van deze historische kaarten die in het verleden zijn gemaakt hebben een militaire achtergrond. Een goede kennis van mogelijke strijdgebieden was van groot belang. Dit gebied werd tussen 1792 en 1794 in kaart gebracht onder leiding van kapitein ingenieur J.H. Hottinger. De avond wordt gepresenteerd door Ali Bakker van Old Go.

De tweede bijeenkomst (7 oktober) gaat over buitenplaats de Mikkelhorst en de boerderijen die in de omgeving stonden. Buitenplaats de Mikkelhorst (of Mickelhorst) bevond zich ten oosten van de oude kern van Haren. Het is niet bekend wanneer de Mickelhorst gebouwd is. Aan het begin van de 19e  eeuw is het park rond het buitenhuis gekapt ten behoeve van de verkoop van het hout. Het buitenhuis is in 1861 op afbraak verkocht. (info: Nota Archeologiebeleid gemeente Haren, februari 2012). Deze avond wordt verzorgd door Henk Bazuin van Old Go.

De derde bijeenkomst op zaterdag 17 oktober is een excursie in de wijk Oosterhaar. Deze excursie is een vervolg op de tweede bijeenkomst. In de tegenwoordige wijk Oosterhaar worden de sporen naar het verleden gevolgd; op zoek naar de resten van het oude buitenhuis.

De bijeenkomsten zijn prima los van elkaar bij te wonen.
Data:   Woensdag 23 september, woensdag 7 oktober en zaterdag 17 oktober (excursie)
Tijd:    Op de woensdagen van 20.00 tot 21.30 uur.

De excursie op zaterdag 17 oktober start om 14.00 uur bij De Mellenshorst. Om 16.00 uur is er nog gelegenheid om na te praten met koffie/thee.

Waar: De Mellenshorst, Waterhuizerweg 36
Kosten: €5,00 per bijeenkomst inclusief een kop koffie/thee. Leden van Old Go €2,50