Oosterhaar in vroegere tijden

Oosterhaar in vroegere tijden

In samenwerking tussen de wijkacademie en Old Go worden een drietal bijeenkomsten georganiseerd over de geschiedenis van het Harens grondgebied waar nu de wijk Oosterhaar is gesitueerd.

Tijdens de eerste bijeenkomst (23 september) wordt het vroegere gebied verkend aan de hand van de Hottingerkaart. Veel van deze historische kaarten die in het verleden zijn gemaakt hebben een militaire achtergrond. Een goede kennis van mogelijke strijdgebieden was van groot belang. Dit gebied werd tussen 1792 en 1794 in kaart gebracht onder leiding van kapitein ingenieur J.H. Hottinger. De avond wordt gepresenteerd door Ali Bakker van Old Go.

De tweede bijeenkomst (7 oktober) gaat over buitenplaats de Mikkelhorst en de boerderijen die in de omgeving stonden. Buitenplaats de Mikkelhorst (of Mickelhorst) bevond zich ten oosten van de oude kern van Haren. Het is niet bekend wanneer de Mickelhorst gebouwd is. Aan het begin van de 19e  eeuw is het park rond het buitenhuis gekapt ten behoeve van de verkoop van het hout. Het buitenhuis is in 1861 op afbraak verkocht. (info: Nota Archeologiebeleid gemeente Haren, februari 2012). Deze avond wordt verzorgd door Henk Bazuin van Old Go.

De derde bijeenkomst op zaterdag 17 oktober is een excursie in de wijk Oosterhaar. Deze excursie is een vervolg op de tweede bijeenkomst. In de tegenwoordige wijk Oosterhaar worden de sporen naar het verleden gevolgd; op zoek naar de resten van het oude buitenhuis.

De bijeenkomsten zijn prima los van elkaar bij te wonen.
Data:   Woensdag 23 september, woensdag 7 oktober en zaterdag 17 oktober (excursie)
Tijd:    Op de woensdagen van 20.00 tot 21.30 uur.

De excursie op zaterdag 17 oktober start om 14.00 uur bij De Mellenshorst. Om 16.00 uur is er nog gelegenheid om na te praten met koffie/thee.

Waar: De Mellenshorst, Waterhuizerweg 36
Kosten: €5,00 per bijeenkomst inclusief een kop koffie/thee. Leden van Old Go €2,50Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar