Onthulling van het beeld van een leeuw

Op zaterdag 17 november 2018 werd het beeld van een leeuw gemaakt van Bentheimer zandsteen en geplaatst op het terrein van de zorgboerderij De Mikkelhorst, onthuld door wethouder Stiekema van de gemeente Haren, in het bijzijn van de zonen Jan en Geert Seffinga. Hoe is dat zo gekomen?

In het Harener Weekblad van 1 juni 1984 staat het volgende artikel met als titel: Herkomst beeld niet te achterhalen.

'De herkomst van een beeld, een leeuw gemaakt van Bentheimer zandsteen, gevonden door de heer Seffinga te Essen, is niet te achterhalen. Vorig jaar vertelde de heer Seffinga zijn verhaal in het Harener Weekblad in de hoop dat er een inwoner zou zijn die hem uit de droom zou kunnen halen. Dit gebeurde niet, wel kreeg hij diverse reacties.
Zo vertelde een inwoner dat het beeld afkomstig zou kunnen zijn uit de tuin van villa De Wijk aan de Verlengde Hereweg. Die tuin is ooit door Verdenius of Boerma aangelegd en beiden werkten veel met Bentheimer zandsteen. Wanneer dit klopt zou het beeld nog afkomstig kunnen zijn van de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Hereweg.
Er was een inwoonster die vertelde dat beeldhouwer Wladimir de Vries z’n atelier had achter de huizen van de Molenkampsteeg, valk bij de plek waar het beeld is gevonden. Mogelijk heeft hij het als voorbeeld gebruikt voor een van zijn werken.
Het beeld is gevonden bij de woning van de familie Noord dat stond aan een zandpad ( nu Middelhorsterweg) vanaf de Molenkampsteeg, langs de spoorlijn. Mogelijk is dit de woning geweest van de tuinman die werkte voor de bewoners van een nabij gelegen borg of buitenhuis.
De heer Seffinga heeft heel veel familiewapens bestudeerd maar geen overeenkomst gevonden.
Het is dus bij een poging gebleven om de herkomst van het beeld te achterhalen. Er missen teveel exacte gegevens.'

En nu 35 jaar heeft het beeld een plaats gekregen op historische grond in de wijk Oosterhaar. Het is een schenking aan de Harense Historische kring Old Go. Aanleiding hiervan was de verhuizing van zoon Geert Seffinga, die het beeld thuis had liggen. Deze schenking werd in dank aanvaard en na een brainstormsessie was het bestuur van Old Go de mening toegedaan dat een plaats bij de zorgboerderij De Mikkelhorst een goed keuze zou zijn. Omdat de herkomst van het beeld niet duidelijk is, werd deze daarom maar toegedicht aan de mogelijkheid dat het beeld een versiering is geweest van een ingangspoort van het buitenhuis de Middelhorst dat in de omgeving van de zorgboerderij heeft gestaan. Het buitenhuis is in 1870 afgebroken. Op het borgterrein van de Middelhorst staat een bronzen replica van het nu onthulde originele exemplaar. Heel bijzonder is dat brons en zandsteen nu bij elkaar in de buurt staan.
De locatiemanager van zorgboerderij De Mikkelhorst was ingenomen met het idee en aanvaarde de suggestie.