Nieuwe openingstijden

 Harense Historische Kring Old Go heeft de openingstijden van het informatiecentrum gewijzigd. Tot aan de jaarwisseling was het informatiecentrum van Old Go iedere donderdag van twee tot drie uur geopend. Deze wekelijkse activiteit werd organisatorisch een te grote belasting voor de bemanning vaan het centrum. Het bestuur heeft daarom besloten om de wekelijkse openingstijden te veranderen in een maandelijkse activiteit en wel op de eerste donderdag van de maand. De openingstijden zijn ook gewijzigd, belangstellenden kunnen nu terecht van twee tot vier uur.

Er wordt door een groep mensen enthousiast gewerkt om het archief gestalte te geven zodat er ook iets te bieden is voor de bezoekers.

Recentelijk is een schenking ontvangen van een mevrouw die haar historische collectie boeken kwijt wilde vanwege ruimtegebrek. Heel mooi materiaal waaronder een tiental jaargangen van de Groninger Volksalmanak. Deze jaargangen vormen een mooie aanvulling op hetgeen al aanwezig was van de almanak. Hel bijzonder waren de boeken met oude kaarten, o.a. van Hottinger. Binnenkort zal nog een kleine collectie schoolfoto’s worden ontvangen.

Inmiddels is het dus de moeite waard om eens binnen te komen. Het infocentrum is gevestigd aan de Oude Brinkweg 12A, in de zaal boven de judoschool. Daar deze zaal op de bovenverdieping is, moet u wel in staat zijn om een trap te beklimmen.

Bezoekers komen om uiteenlopende redenen. De en wil iets weten, de ander komt iets brengen of wil iets laten zien. En weer een ander komt alleen maar voor de gezelligheid. En wat natuurlijk heel belangrijk is. Er is altijd thee of koffie met een koekje.