Nieuwe openingstijden

Nieuwe openingstijden

 Harense Historische Kring Old Go heeft de openingstijden van het informatiecentrum gewijzigd. Tot aan de jaarwisseling was het informatiecentrum van Old Go iedere donderdag van twee tot drie uur geopend. Deze wekelijkse activiteit werd organisatorisch een te grote belasting voor de bemanning vaan het centrum. Het bestuur heeft daarom besloten om de wekelijkse openingstijden te veranderen in een maandelijkse activiteit en wel op de eerste donderdag van de maand. De openingstijden zijn ook gewijzigd, belangstellenden kunnen nu terecht van twee tot vier uur.

Er wordt door een groep mensen enthousiast gewerkt om het archief gestalte te geven zodat er ook iets te bieden is voor de bezoekers.

Recentelijk is een schenking ontvangen van een mevrouw die haar historische collectie boeken kwijt wilde vanwege ruimtegebrek. Heel mooi materiaal waaronder een tiental jaargangen van de Groninger Volksalmanak. Deze jaargangen vormen een mooie aanvulling op hetgeen al aanwezig was van de almanak. Hel bijzonder waren de boeken met oude kaarten, o.a. van Hottinger. Binnenkort zal nog een kleine collectie schoolfoto’s worden ontvangen.

Inmiddels is het dus de moeite waard om eens binnen te komen. Het infocentrum is gevestigd aan de Oude Brinkweg 12A, in de zaal boven de judoschool. Daar deze zaal op de bovenverdieping is, moet u wel in staat zijn om een trap te beklimmen.

Bezoekers komen om uiteenlopende redenen. De en wil iets weten, de ander komt iets brengen of wil iets laten zien. En weer een ander komt alleen maar voor de gezelligheid. En wat natuurlijk heel belangrijk is. Er is altijd thee of koffie met een koekje.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar