Algemene Ledenvergadering 28 februari 2019
Old Go bestuur gekozen op de ALV 2019; v.l.n.r. Henk Dröge, Eppo van Koldam, Hermien Noordhoff, Henk Bazuin en Henk Abbring

Algemene Ledenvergadering 28 februari 2019

Old Go heeft de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 28 februari 2019 in Dorpshuis ‘De Tiehof’ in Onnen. Er waren 39 leden aanwezig.
Voorzitter Annet Boekel heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder mw. Frederiek Reitsma, de spreekster voor deze avond. De notulen en het jaarverslag worden goedgekeurd.
Mevrouw Annet Boekel en de heer Jaap Vrieling verlaten voortijdig het bestuur door privé omstandigheden. Ze worden beiden bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Beiden ontvangen als blijk van waardering een enveloppe met inhoud vergezeld van respectievelijk een bos bloemen en een fles van de slijter. Hermien Noordhoff, Eppo van Koldam en Henk Dröge worden gekozen in de ontstane vacatures, waarbij Eppo van Koldam de nieuwe voorzitter wordt en Henk Dröge de secretaris. Hermien Noordhoff heeft een coördinerende taak in de PR sfeer. Henk Bazuin blijft de penningmeester en Henk Abbring blijft betrokken bij het archief en infocentrum.

Het bestuur meldt de plannen voor de komende tijd.

  1. Samen met Wil Legemaat gaan leerlingen van de groepen 7/8 van een aantal basisscholen de Stolpersteine in Haren schoonmaken. Wil gaat tevens het verhaal achter de steentjes vertellen.
  2. Er komt een fietsexcursie in Glimmen.
  3. In september is de de dag van de Harener Geschiedenis in combinatie met de Open Monumentendag.
  4. Excursie in het gebied van de voormalige Hof te Hemmen.
  5. Presentatie op de Kunst en Cultuurmarkt in Haren en tijdens de dag van de Groninger Geschiedenis in het archief in Groningen.

Na de pauze vertelt Frederiek Reitsma over het werk van haar grootvader, de bekende architect Egbert Reitsma.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar