Algemene Ledenvergadering 28 februari 2019

Old Go heeft de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 28 februari 2019 in Dorpshuis ‘De Tiehof’ in Onnen. Er waren 39 leden aanwezig.
Voorzitter Annet Boekel heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder mw. Frederiek Reitsma, de spreekster voor deze avond. De notulen en het jaarverslag worden goedgekeurd.
Mevrouw Annet Boekel en de heer Jaap Vrieling verlaten voortijdig het bestuur door privé omstandigheden. Ze worden beiden bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Beiden ontvangen als blijk van waardering een enveloppe met inhoud vergezeld van respectievelijk een bos bloemen en een fles van de slijter. Hermien Noordhoff, Eppo van Koldam en Henk Dröge worden gekozen in de ontstane vacatures, waarbij Eppo van Koldam de nieuwe voorzitter wordt en Henk Dröge de secretaris. Hermien Noordhoff heeft een coördinerende taak in de PR sfeer. Henk Bazuin blijft de penningmeester en Henk Abbring blijft betrokken bij het archief en infocentrum.

Het bestuur meldt de plannen voor de komende tijd.

  1. Samen met Wil Legemaat gaan leerlingen van de groepen 7/8 van een aantal basisscholen de Stolpersteine in Haren schoonmaken. Wil gaat tevens het verhaal achter de steentjes vertellen.
  2. Er komt een fietsexcursie in Glimmen.
  3. In september is de de dag van de Harener Geschiedenis in combinatie met de Open Monumentendag.
  4. Excursie in het gebied van de voormalige Hof te Hemmen.
  5. Presentatie op de Kunst en Cultuurmarkt in Haren en tijdens de dag van de Groninger Geschiedenis in het archief in Groningen.

Na de pauze vertelt Frederiek Reitsma over het werk van haar grootvader, de bekende architect Egbert Reitsma.