Lezing 21 januari 2020: Haren in april 1945 aan ramp ontsnapt

Haren is bij de bevrijding op zaterdag 14 april 1945 aan een ramp ontsnapt. Dit is de mening van Sipke de Wind. Hij zal zijn standpunt uitleggen in een lezing voor de Harense Historische Kring Old Go op 21 januari 2020 om 20.00 uur in Astoria te Haren. Deze lezing maakt onderdeel uit van het programma 75 jaar vrijheid, dat wordt gecoördineerd door de Culturele Raad Haren.

Sipke de Wind heeft veel studie gemaakt van het optreden van de Duitse legereenheden in Noord-Nederland. Hij heeft daar inmiddels vier boeken over geschreven, die zijn uitgegeven in eigen beheer (zie sdwboeken.nl). Zijn laatst verschenen boek gaat over Groningen als Duitse garnizoensstad. In Groningen waren een groot aantal eenheden van de Duitse Wehrmacht gelegerd. Van die eenheden werden verschillende onderdelen in Haren gehuisvest. Zo lag de Duitse commandobunker bij het Be Quickstadion aan de Rijksstraatweg in Haren en waren ook veel soldaten gelegerd in het Blindeninstituut aan de Rijksstraatweg 286 te Haren. Een groot aantal villa’s aan de Rijksstraatweg waren door de Wehrmacht gevorderd.

De Duitsers waren geenszins van plan om Haren en Groningen zonder strijd over te leveren aan de Canadese troepen. De stad Groningen heeft de rampzalige gevolgen van dat standpunt ondervonden. Maar Haren bleef ongeschonden. Sipke de Wind zal uitleggen hoe dat gekomen is.

Op de foto de kerk van het dorp Meijel in Limburg. Dit dorp werd bij de strijd in Noord-Limburg in november 1944 wel grotendeels verwoest. Vanuit Haren is meegeholpen aan de wederopbouw van Meijel. Wil Legemaat heeft daar een artikel over geschreven in Haren de Krant in 2010. U vindt dit artikel ook onder publicaties/krantenartikelen op deze website.

Lezing: Sipke de Wind
Tijdstip: 21 januari 2020 aanvang 20.00 uur
Locatie: Astoria, Rijksstraatweg 200 te Haren
Entree: leden Old Go gratis; niet-leden € 2,-