Lezing 21 januari 2020: Haren in april 1945 aan ramp ontsnapt

Lezing 21 januari 2020: Haren in april 1945 aan ramp ontsnapt

Haren is bij de bevrijding op zaterdag 14 april 1945 aan een ramp ontsnapt. Dit is de mening van Sipke de Wind. Hij zal zijn standpunt uitleggen in een lezing voor de Harense Historische Kring Old Go op 21 januari 2020 om 20.00 uur in Astoria te Haren. Deze lezing maakt onderdeel uit van het programma 75 jaar vrijheid, dat wordt gecoördineerd door de Culturele Raad Haren.

Sipke de Wind heeft veel studie gemaakt van het optreden van de Duitse legereenheden in Noord-Nederland. Hij heeft daar inmiddels vier boeken over geschreven, die zijn uitgegeven in eigen beheer (zie sdwboeken.nl). Zijn laatst verschenen boek gaat over Groningen als Duitse garnizoensstad. In Groningen waren een groot aantal eenheden van de Duitse Wehrmacht gelegerd. Van die eenheden werden verschillende onderdelen in Haren gehuisvest. Zo lag de Duitse commandobunker bij het Be Quickstadion aan de Rijksstraatweg in Haren en waren ook veel soldaten gelegerd in het Blindeninstituut aan de Rijksstraatweg 286 te Haren. Een groot aantal villa’s aan de Rijksstraatweg waren door de Wehrmacht gevorderd.

De Duitsers waren geenszins van plan om Haren en Groningen zonder strijd over te leveren aan de Canadese troepen. De stad Groningen heeft de rampzalige gevolgen van dat standpunt ondervonden. Maar Haren bleef ongeschonden. Sipke de Wind zal uitleggen hoe dat gekomen is.

Op de foto de kerk van het dorp Meijel in Limburg. Dit dorp werd bij de strijd in Noord-Limburg in november 1944 wel grotendeels verwoest. Vanuit Haren is meegeholpen aan de wederopbouw van Meijel. Wil Legemaat heeft daar een artikel over geschreven in Haren de Krant in 2010. U vindt dit artikel ook onder publicaties/krantenartikelen op deze website.

Lezing: Sipke de Wind
Tijdstip: 21 januari 2020 aanvang 20.00 uur
Locatie: Astoria, Rijksstraatweg 200 te Haren
Entree: leden Old Go gratis; niet-leden € 2,-

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar