Aanvullingen op boek ‘Van kwaad tot onvoorstelbaar erger’.

In 2010 verscheen als deel 15 in de Harener Historische Reeks het boek ‘Van kwaad tot onvoorstelbaar erger’, geschreven door Wil Legemaat. In dit boek staan korte beschrijvingen van alle (op dat moment bekende) oorlogsslachtoffers in de gemeente Haren. Dezelfde personen, die ook vermeld staan op de gedenksteen voor de dorpskerk aan de Rijksstraatweg. De gedachte was, dat het boek – 65 jaar na de oorlog - het sluitstuk zou zijn van de geschiedschrijving over de oorlogsslachtoffers. Niets bleek minder waar. Het boek leidde tot veel reacties van direct betrokkenen en tot nog meer informatie. Er kwamen zelfs nog namen van tot 2010 onbekende slachtoffers naar voren.

Wil Legemaat heeft na 2010 intensief contact gehad met vele nabestaanden. Dit heeft geleid tot een aantal publicaties in de lokale kranten. Voorts heeft zij van alle personen, waarover aanvullende of nieuwe informatie beschikbaar was, een aanvullingsblad gemaakt. Deze aanvullingsbladen van Wil Legemaat en enige aanvullingen van Eppo van Koldam zijn te vinden op deze site als bijlagen op de beschrijving van het boek. Klik op de link hieronder.

Recentelijk zijn beschrijvingen van Wil Legemaat bijgevoegd over Derk Mulder en zijn broer Menco Rein Mulder.

Van kwaad tot onvoorstelbaar erger + aanvullingen