Aanvullingen op boek ‘Van kwaad tot onvoorstelbaar erger’.

In 2010 verscheen als deel 15 in de Harener Historische Reeks het boek ‘Van kwaad tot onvoorstelbaar erger’, geschreven door Wil Legemaat. In dit boek staan korte beschrijvingen van alle (op dat moment bekende) oorlogsslachtoffers in de gemeente Haren. Dezelfde personen, die ook vermeld staan op de gedenksteen voor de dorpskerk aan de Rijksstraatweg. De gedachte was, dat het boek – 65 jaar na de oorlog - het sluitstuk zou zijn van de geschiedschrijving over de oorlogsslachtoffers. Niets bleek minder waar. Het boek leidde tot veel reacties van direct betrokkenen en tot nog meer informatie. Er kwamen zelfs nog namen van tot 2010 onbekende slachtoffers naar voren.

Wil Legemaat heeft na 2010 intensief contact gehad met vele nabestaanden. Dit heeft geleid tot een aantal publicaties in de lokale kranten. Voorts heeft zij van alle personen, waarover aanvullende of nieuwe informatie beschikbaar was, een aanvullingsblad gemaakt. Deze aanvullingsbladen van Wil Legemaat en enige aanvullingen van Eppo van Koldam zijn te vinden op deze site als bijlagen op de beschrijving van het boek. Klik op de link hieronder.

Recentelijk zijn beschrijvingen van Wil Legemaat bijgevoegd over Derk Mulder en zijn broer Menco Rein Mulder.

Van kwaad tot onvoorstelbaar erger + aanvullingen

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Het bezoekerscentrum is gesloten i.v.m. de maatregelen m.b.t  het coronavirus.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar