Open Monumentendag 11 en 12 september 2021

Programma Open Monumentendag in Haren en Noordlaren

De Harense Historische Kring Old Go heeft op zaterdag 11 september en zondag 12 september 2021 diverse activiteiten in Haren en Noordlaren georganiseerd in het kader van Open Monumentendag 2021. Verwezen wordt naar het bijgevoegde overzicht.

Voor de activiteiten in Haren (de programma's A tm H) is voorafgaande inschrijving noodzakelijk. Dit mede in verband met de toepasing van de RIVM-richtlijnen voor het houden van voldoende afstand etc. De aanmelding kan via  met vermelding van de letter van het programma waaraan men deel wenst te nemen en het aantal personen. Per programma kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Voor de activiteiten in Noordlaren geldt geen eis van voorafgaande inschrijving. Toepassing van de RIVM-richtlijnen kan hier - afhankelijk van de belangstelling - leiden tot enige wachttijd. 

Old Go staat op 28 augustus a.s. met een eigen stand op de Kunst & Cultuurmarkt rond de dorpskerk in Haren. U kunt dan bijvoorbeld een boekje ophalen om de fietstocht (programma's G en H) op eigen gelegenheid te maken. 

Programma Open Monumentendag 2021