ANBI status verkregen

De Harense Historische Kring Old Go te Haren heeft de culturele ANBI status verkegen. De culturele ANBI status stelt donateurs van Old Go in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Wat is een (culturele) ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft Old Go een culturele ANBI status aangevraagd?

Old Go heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de link: www.belastingdienst.nl/giften van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Old Go.

 

Informatie inzake het verwerven en behouden van de culturele ANBI status

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / Fiscaalnummer van Old Go is  8219.22.580.
Kamer van Koophandel nummer is 1173836.

—————————————————————————-

Relevante documenten

Algemeen
OldGo Statuten

Jaarverslag

OldGo Jaarverslag 2018 - volgt
OldGo Jaarverslag 2017

Beleidsplan
OldGo Beleidsplan 2018-2020

Financiële verslagen

 

Verdere relevante informatie

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

Het bevorderen van de belangstelling voor en het bundelen en publiceren van kennis over de geschiedenis van de gemeente Haren. Het omvat de plaatsen Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen en de buurtschappen Essen en Hemmen.
(Artikel 2 van de statuten van Old Go)

Contact gegevens

Harense Historisch Kring Old Go
Julianastraat 28
9601 LR Hoogezand
Telefoon: 0598-395504
Mail Old Go

Bezoekerscentrum
Oude Brinkweg 12a
9751 RM Haren

Secretariaat
Henk Bazuin
Julianastraat 28
9601 LR Hoogezand
Telefoon: 0598-395504
Mail Henk Bazuin

Bankrekening t.n.v. Harense Historische Kring Old Go
IBAN NL86 RABO 0157 0712 86
BIC RABONL 2U

Beloningsbeleid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Bestuurssamenstelling – per 1 juli 2018

 • Voorzitter – vacature
 • Henk Bazuin – secretaris – telefoon: 0598-395504 – Mail Henk Bazuin
 • Henk Bazuin – penningmeester
 • Annet Boekel – algemeen bestuurslid
 • Hermien Noordhoff – algemeen bestuurslid
 • Jaap Vrieling – algemeen bestuurslid
 • Henk Abbring – algemeen bestuurslid

Werkgroepen

 • Digitaal fotoarchief, contactpersonen Henk Abbring en Karel Eisses
 • Open Monumentendag, contactpersoon Jaap Vrieling

Redactie Harens Old Goud

 • Henk Bazuin
 • Annemiek Bos
 • Trijnie Brunt
 • Dick van Nieulande
 • Roelof van Wijk

Mail Redactie Harens Old Goud

Webmaster

 • Dick Schaap

Subcategorieën

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excusies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Contact

Wilt u lid worden of heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel aanbieden voor Harens Old Goud of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar