Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft Old Go een culturele ANBI status aangevraagd?

Old Go heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de link: www.belastingdienst.nl/giften van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Old Go.

Harense Historisch Kring Old Go
Julianastraat 28
9601 LR Hoogezand
Telefoon: 0598-395504
Mail Old Go

Bezoekerscentrum
Oude Brinkweg 12a
9751 RM Haren

Secretariaat
Henk Dröge
Scheperweg 44
9751 RR Haren
06-50459216
Mail Henk Dröge

Bankrekening t.n.v. Harense Historische Kring Old Go
IBAN NL86 RABO 0157 0712 86
BIC RABONL 2U

Beloningsbeleid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Bestuurssamenstelling – per 1 maart 2019

 • Eppo van Koldam - voorzitter
 • Henk Dröge – secretaris
 • Henk Bazuin – penningmeester
 • Hermien Noordhoff – algemeen bestuurslid
 • Henk Abbring – algemeen bestuurslid

Werkgroepen

 • Digitaal fotoarchief, contactpersonen Henk Abbring en Karel Eisses
 • Open Monumentendag, contactpersoon n.t.b.

Redactie Harens Old Goud

 • Henk Bazuin
 • Annemiek Bos
 • Trijnie Brunt
 • Dick van Nieulande
 • Roelof van Wijk

Mail Redactie Harens Old Goud

Webredactie

 • Dick Schaap
 • Hermien Noordhoff

De Harense Historische Kring Old Go is sinds de oprichting bedachtzaam geweest op de privacy van haar leden. Op 25 mei 2018 is de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbeleid) in werking getreden die elke organisatie verplicht haar privacybeleid te definieren en te publiceren. We hebben voor Old Go de richtlijnen onder de loep genomen en vastgelegd.

A. Onderstaande gegevens worden van onze leden verwerkt:

 1. Naam, adres en woonplaats voor de ledenadministratie
 2. Email adres en telefoonnummers voor de onderlinge berichtgeving.
 3. Bankgegevens voor de automatische incasso van de contributie
 4. Aangeleverde oude en/of nieuwe foto’s van onderwerpen dan wel personen betreffende Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren

B. Van alle bezoekers van de website www.oldgo.nl worden de bezochte pagina's vastgelegd en per bezoek gegevens als: lokatie (globaal), IP-adres, type apparaat (PC/notebook, tablet of smartphone), grootte van het beeldscherm, gebruikte operating systeem (Windows, Android of IOS). Deze gegevens blijven ca 3 maanden beschikbaar.

De gegevens stellen ons in staat om uw belangstelling te peilen en na te gaan op welke manier informatie het best kan worden aangeboden.

C. We zeggen u toe dat:

 1. We transparant zijn over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.
 2. Uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.
 3. Uw gegevens niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Dus geen doorverkoop.
 4. We altijd bereid zijn om te communiceren over uw persoonlijke gegevens.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovengenoemd onderwerp dan horen we dat uiteraard graag van u. Stuur een mailtje naar .

Agenda

- 31 augustus 2019 Kunst- en Cultuurmarkt

- 5 september 2019 14.00-16.00u Informatie-centrum en Archief geopend

14 september 2019 Open Monumentendag

Random Foto

00002_EVO_boerderij_Vos_in_zomer.jpg