Privacy reglement

De Harense Historische Kring Old Go is sinds de oprichting bedachtzaam geweest op de privacy van haar leden. Op 25 mei 2018 is de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbeleid) in werking getreden die elke organisatie verplicht haar privacybeleid te definieren en te publiceren. We hebben voor Old Go de richtlijnen onder de loep genomen en vastgelegd.

A. Onderstaande gegevens worden van onze leden verwerkt:

Naam, adres en woonplaats voor de ledenadministratie
Email adres en telefoonnummers voor de onderlinge berichtgeving.
Bankgegevens voor de automatische incasso van de contributie
Aangeleverde oude en/of nieuwe foto’s van onderwerpen dan wel personen betreffende Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren

B. Van alle bezoekers van de website www.oldgo.nl worden de bezochte pagina's vastgelegd en per bezoek gegevens als: lokatie (globaal), IP-adres, type apparaat (PC/notebook, tablet of smartphone), grootte van het beeldscherm, gebruikte operating systeem (Windows, Android of IOS). Deze gegevens blijven ca 3 maanden beschikbaar.

De gegevens stellen ons in staat om uw belangstelling te peilen en na te gaan op welke manier informatie het best kan worden aangeboden.

C. We zeggen u toe dat:

We transparant zijn over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.
Uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.
Uw gegevens niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Dus geen doorverkoop.
We altijd bereid zijn om te communiceren over uw persoonlijke gegevens.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovengenoemd onderwerp dan horen we dat uiteraard graag van u. Stuur een mailtje naar .

Agenda


Informatie-centrum en Archief zijn gesloten i.v.m. de voorschriften m.b.t. het corona virus.

 

Random Foto

00001_EVO_familie_Noord.jpg