Harens Old Goud 2013-2

Harens Old Goud 2013-2

Een nieuwe naam voor ons tijdschrift. ‘Op de hoogte’ is gewijzigd in ‘Harens Old Goud’. Helaas ook verdrietig nieuws. Willem Rutgers, de grote kenner van de historie van Glimmen en erelid van onze vereniging, is overleden. In deze uitgave het verslag van een interview, dat Lineke van Geest kort voor zijn overlijden met hem had. Een overzicht van de inhoud:

  • Verslag excursie Noordlaren door Ingrid Smit
  • Herinneringen van Geert Bazuin aan zijn jeugd door Geert Bazuin
  • Ter Borgh door Roelof van Wijk
  • Tuinstad Haren, boekbespreking door Maria Staal
  • Willem Rutgers door Lineke van Geest
  • Hoornse Dijk problematiek in de zeventiger jaren door Lineke van Geest
  • Schulte van Haren door Roelof van Wijk
  • Villa de Vennen, Haren door Maria Staal

Digitale versie Harens Old Goud 2013 nr 2

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl