Harens Old Goud 2018 nr 2

Een greep uit de inhoudsopgave:

Het leven en wonen op de Hoornse Dijk op basis van interviews met bewoners van de Hoornse dijk, de heren Lok, Staal en Nijdam. Door Kees Romijn en Henk Bazuin.

Buitenhuis de Mickelhorst en zijn bewoners vanaf de 19e eeuw. Deel II, waarin aandacht voor de 6 boerderijen die in de verkoopoactie worden genoemd. Henk Bazuin.

De Tuchtschool in Haren, door Dick van Nieulande.

Het Glimmerbeekje: "Neus diiiiicht!", geschreven door Henk Bakker. Op 13 april 2019 is er een fietsexcursie langs de Glimmerbeek o.l.v. de auteur.

Aagtjer Jobing-Vriesema, interveiwe opgetekend door Lineke van Geest in het voorjaar van 2014.

 

Het blad is voor slechts 4 euro te koop bij boekhandel Boomker, Rijksstraatweg Haren.

 

Harens Old Goud 2016 nr 2 is uit

NIEUW! Het decembernummer van Harens Old Goud is uit. 27 pagina´s artikelen en foto´s: Artikelen over de nabuurplichten van bewoners van de Hoornsedijk ('De willekeur van de Hoornsedijk), een interview met Kars Eitens van het gelijknamige transportbedrijf, een verhaal over de landhuishoudkundige school en de voormalige proefboerdertij te Haren en een verhaal over 'de gruit van Yde, de hof van Hemmen en de kerk van Haren. Verder verslagen, reacties, korte verhalen en 6 foto's van verdwenen scholen in het gebied van Haren.

scan-voorblad-HOG-Boerema-208x300.jpg

80 jaar Boeremapark Haren

Ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van het Boeremapark Haren is er een extra editie van Harens Old Goud verschenen. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Burgemeester Boeremapark. De editie is gemaakt door mevrouw Anja van de Wege en de heer Roelof van Wijk.
Dankbare hulp daarbij is verkregen door gebruik te mogen maken van de archieven van de gemeente Haren. Infomratie werd verkregen van omwonenden en (oud) inwoners van de gemeente Haren. Een bijzonder woord van dank aan het adres van de heer Henk Werners, lid van de jubileumcommissie, die menig bezoekje heeft afgelegd om informatie van mensen te krijgen en ons op die manier van tekst en foto's heeft voorzien. Naar ons is gebleken zijn al deze mensen ontzettend trots op dit prachtige park.

Het schilderij op de voorpagina is van de hand van mevrouw Margo Eykemaar te Haren.

voorkant-septembernummer-e1380435723768.jpg

Van 'Op de Hoogte' naar 'Harens Old Goud'

Het pasuitgekomen septembernummer van ons verenigingsblad, ziet er anders uit dan de voorgaande nummers. Het heeft een frisse nieuwe lay-out gekregen en bovendien een nieuwe naam. 'Op de Hoogte' is veranderd in 'Harens Old Goud'.
Die naamsverandering was nodig omdat 'Op de Hoogte' ook al de naam was van een verenigingsblad van een andere historische vereniging en men vreesde voor verwarring. Met 'Harens Old Goud' is nu een unieke naam gevonden.
Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw jasje. De layout is aangepast met een kleuriger voorkant, een rustige letter aan de binnenkant en koppen boven de artikelen die eruit springen. Deze frisse nieuwe look, maakt het lezen van 'Harens Old Goud' een plezier.

"Naast een nieuwe naam en lay-out heeft het blad ook vier extra pagina's gekregen", zegt Henk Bazuin, redactielid en penningmeester van Old Go. "We proberen heb blad iedere keer te vullen met artikelen over uiteenlopende onderwerpen en daarvoor hebben we nu nog meer ruimte. Voor elk wat wils".

De redactie van 'Harens Old Goud' probeert door middel van rubricering het blad te vullen met verschillende artikelen. Zo staat er iedere keer een verhaal in van een oudere inwoner van de gemeente Haren, maar is er ook aandacht voor architectuur en genealogie. Ook actuele zaken zoals de Open Monumentendag worden niet vergeten.
'Harens Old Goud' komt drie keer per jaar uit. Leden krijgen het gratis thuisbezorgd, maar het is ook te koop bij Boekhandel Boomker en Flora en Fauna in Glimmen.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excusies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Contact

Wilt u lid worden of heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel aanbieden voor Harens Old Goud of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar