Organisatie


Bestuurssamenstelling
Eppo van Koldam - voorzitter
Hermien Noordhoff - secretaris 
Henk Bazuin - penningmeester
Henk Abbring - algemeen bestuurslid
Fenneke van der Es-Ezinga - algemeen bestuurslid
Karel Gerbers - algemeen bestuurslid

Werkgroepen
Open Monumentendag, contactpersoon Eppo van Koldam

Redactie Harens Old Goud

Annemiek Bos
Trijnie Brunt
Eppo van Koldam
Karel Gerbers

Webredactie
Hermien Noordhoff
Eppo van Koldam

Webmaster
Dick Schaap

Samenwerking
Old GO is lid van de Culturele Raad van Haren. Samen met de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse en de Stichting Harener Historische Commissie vormt Old Go binnen de Culturele Raad Haren het Historisch Platform Haren en wordt er naar gestreefd inhoudelijk en organisatorisch samen te werken.

Beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

ANBI

De Harense Historische Kring Old Go heeft de ANBI status. Dit betekent dat haar donateurs de mogelijkheid hebben in staat om een extra belastingvoordeel te benutten. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de link: www.belastingdienst.nl/giften van de belastingdienst de nodige informatie te lezen.
U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Old Go.
Fiscaalnummer: 821922580

De Harense Historische Kring Old Go is sinds de oprichting bedachtzaam geweest op de privacy van haar leden. Op 25 mei 2018 is de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbeleid) in werking getreden die elke organisatie verplicht haar privacybeleid te definieren en te publiceren. We hebben voor Old Go de richtlijnen onder de loep genomen en vastgelegd.

A. Onderstaande gegevens worden van onze leden verwerkt:

  1. Naam, adres en woonplaats voor de ledenadministratie
  2. Email adres en telefoonnummers voor de onderlinge berichtgeving.
  3. Bankgegevens voor de automatische incasso van de contributie
  4. Aangeleverde oude en/of nieuwe foto’s van onderwerpen dan wel personen betreffende Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren

B. Van alle bezoekers van de website www.oldgo.nl worden de bezochte pagina's vastgelegd en per bezoek gegevens als: lokatie (globaal), IP-adres, type apparaat (PC/notebook, tablet of smartphone), grootte van het beeldscherm, gebruikte operating systeem (Windows, Android of IOS). Deze gegevens blijven ca 3 maanden beschikbaar.

De gegevens stellen ons in staat om uw belangstelling te peilen en na te gaan op welke manier informatie het best kan worden aangeboden.

C. We zeggen u toe dat:

  1. We transparant zijn over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.
  2. Uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.
  3. Uw gegevens niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Dus geen doorverkoop.
  4. We altijd bereid zijn om te communiceren over uw persoonlijke gegevens.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovengenoemd onderwerp dan horen we dat uiteraard graag van u. Stuur een mailtje naar info@oldgo.nl.

Agenda

-  Donderdag 5 september: infocentrum open van 14 tot 16 uur

-  Zaterdag 7 september: Kunst- en Cultuurmarkt

-  Zaterdag/zondag 14/15 september: Open Monumentendag: thema "Onderweg"; 200 jaar Rijksstraatweg

Harens Old Goud

2022 nr 2 Voorpagina   1200Harens Old Goud 2022 nummer 2 is uit!
Klik hier voor de onderwerpen in het nummer. Losse nummers zijn voor € 5,- te koop bij boekhandel Boomker, boekhandel Bruna, benzinestation Total Winterwerp en bij Old Go.

Vroeger & nuAnno 2021 Oosterweg, kruising met Kromme Elleboog en rechts ingang Rummerinkhof, waar voorheen de witte villa stond

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl