Organisatie

Situatie per 1 maart 2019

Bestuurssamenstelling

Eppo van Koldam - voorzitter
Henk Dröge – secretaris
Henk Bazuin – penningmeester
Hermien Noordhoff – algemeen bestuurslid
Henk Abbring – algemeen bestuurslid

Werkgroepen

Digitaal fotoarchief, contactpersonen Henk Abbring en Karel Eisses
Open Monumentendag, contactpersoon n.t.b.

Redactie Harens Old Goud

Henk Bazuin
Annemiek Bos
Trijnie Brunt
Dick van Nieulande
Roelof van Wijk

Webredactie

Dick Schaap
Hermien Noordhoff

Samenwerking

Old GO is lid van de Culturele Raad van Haren. Samen met de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse en de Stichting Harener Historische Commissie vormt Old Go binnen de Culturele Raad Haren het Historisch Platform Haren en wordt er naar gestreefd inhoudelijk en organisatorisch samen te werken.

Beloningsbeleid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

ANBI

De Harense Historische Kring Old Go heeft de ANBI status. Dit betekent dat haar donateurs de mogelijkheid hebben in staat om een extra belastingvoordeel te benutten. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de link: www.belastingdienst.nl/giften van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Old Go.

Agenda

 

- 3 oktober 2019 14.00-16.00u Informatie-centrum en Archief geopend

- 31 oktober 2019 19.30u Mellenshorst lezing Ali Bakker " Het ontstaan van de wegen van Haren"

Random Foto

00005_EVO_Onnerweg.jpg