23. Onder de klokslag van Noordlaren, de ‘nieuwe’ begraafplaats 1871-2021

Onder de klokslag van Noordlaren, de ‘nieuwe’ begraafplaats 1871-2021. Drs. B.J.F. Bavinck. Harener Historische Reeks nr. 23, Haren 2021. Uitgave Stichting Harener Historische Commissie en College van Kerkrentmeesters van de PKN-gemeente Noordlaren-Glimmen. ISBN/EAN 978-90-9034467-6.

De nieuwe begraafplaats in Noordlaren bestaat in 2021 anderhalve eeuw. “Daar mag wel eens aandacht aan geschonken worden”, vond het College van Kerkrentmeesters van de PKN-gemeente Noordlaren-Glimmen. En het vond de Harener Friso Bavinck bereid diep in de geschiedenis te duiken van wat door velen een van de mooiste begraafplaatsen van het Noorden wordt gevonden. De aanleg ervan had enige bestuurlijke voeten in aarde. Van Rijkswege had het begraven rond de Bartholomeuskerk, de dorpskerk van Noordlaren, al veel eerder gestopt moeten worden. Maar met de aanleg van de nieuwe begraafplaats op de es in het vooruitzicht, betrachtte men enige coulance. Op 1 juni 1871 werd de nieuwe dodenakker officieel in gebruik genomen. Een dag eerder had er al de eerste begrafenis plaats gevonden. De geschiedenis van de nieuwe begraafplaats is gelardeerd met verhalen van en over Noordlaarders en Glimmeners, die er begraven liggen of op een bijzondere wijze bij deze begraafplaats betrokken zijn of waren.
Ook is er aandacht besteed aan de verschillende teksten en tekens die op de Noordlaarder grafstenen vorkomen. Daarmee is een document ontstaan, dat niet alleen voor hen ‘die onder de klokslag van Noordlaren’ leven, maar voor een veel breder publiek interessant is om te lezen.

22. Hortus Haren, een geschiedenis van mensen, tuin en organisatie

Hortus Haren; Een geschiedenis van mensen, tuin en organisatie. Drs. Ger Blijham en Dr. Albert Buursema. Harener Historische Reeks nr. 22, Haren, 2021. Uitgeverij Boomker Haren/Uitgeverij Knoop Haren BV. ISBN 978-90-6148-004.4.

'Hortus Haren' bestaat inmiddels honderd jaar. Hoewel geen traditionele Hortus botanicus meer, heeft deze nog wel een speciale functie voor plantenstudie.
De geschiedenis van de Hortus botanicus van de Groninger universiteit is veel langer: die begon al ruim 450 jaar eerder in Groningen. Aan die prequel wordt de nodige aandacht besteed met een heel hoofdstuk als 'intro'. 
De relatief korte periode van de hortus in Haren kent een bewogen historie. Bij het doornemen van bronnen en het schrijven van die geschiedenis kwamen beide auteurs tot de conclusie: De Hortus botanicus te Haren is als heel bijzondere ecologische tuin opgezet, maar tegelijk mag het een wonder heten dat Hortus Haren nog bestaat. Er waren duizelingwekkende hoogte- en dieptepunten. Zo waren er grote evenementen met honderdduizenden bezoekers, maar niet lang daarna volgde een faillissement, waarna de Hortus als een Phoenix uit de as herrees.
Inmiddels is Hortus Haren in rustiger vaarwater beland met een langzame maar gedegen ontwikkeling op een bescheidener schaal, uitgaande van realistische doelen. Daarbij is de inzet van vele vrijwilligers essentieel. De Hortus, met 'onderdelen'- tuinen - uit verschillende perioden vertelt zelf ook zijn geschiedenis: vanaf de aanleg via onder meer de Chinese tuin tot de meest recente Hondsrugtuin. En boven alles: Hortus Haren leeft!

21. Een rondleiding door pre- en vroeghistorisch Haren

Een rondleiding door pre- en vroeghistorisch Haren 
H.A. Groenendijk 
Harener Historische Reeks nr 21, Haren, 2016 
Uitgeverij Boomker Haren/Uitgeverij Knoop Haren 
ISBN 978-90-6148-476-9

In 2010 vierde Haren haar 850-jarige bestaan. Haren zou Haren niet zijn als daar toen geen vragen over werden gesteld: 'maar hoe oud is Haren nu werkelijk?'
Aan de hand van schriftelijke en archeologische bronnen wordt in dit deeltje van de Harener Historische Reeks uit de doeken gedaan hoe je uit een verzameling vindplaatsen geleidelijk de huidige dorpen naar voren kunt laten treden.
Het accent ligt op de lange periode die vooraf gaat aan de laatste 850 jaar. Dan blijkt dat het grondgebied van de gemeente Haren al heel lang een populair woonoord is. Een rondleiding door de prehistorie en vroege historie toont dat er nog veel plekken aan een ver verleden herinneren. Archeologie ligt grotendeels onder de grond en daarom is dit boekje rijk geïllustreerd met verwijzingen naar opgravingen en losse vondsten. Die laatste zijn veelal door particulieren aangemeld, want het zijn niet alleen vakarcheologen die de ongeschreven geschiedenis van Haren gestalte hebben gegeven.

20. Yesse door de eeuwen heen

Yesse door de eeuwen heen 
A.M.E. Bos 
Harener Historische Reeks nr 20, Haren, 2014 
Uitgeverij Boomker Haren/Uitgeverij Knoop Haren 
ISBN 978-90-6148-466-0 
Tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Haren in het kader van het Participatieproject Klooster Yesse 

Op de plek van de huidige buurtschap Essen in de gemeente Haren, iets ten zuiden van de stad Groningen, heeft enkele eeuwen een Cisterciënzer vrouwenklooster gestaan: Yesse of Jesse, later Essen geheten. Dit boek behandelt de geschiedenis in ruime zin en is dan ook een rijke uitbreiding van het 'Miniatuurtje klooster Yesse te Essen'(2002) uit de Harener Historische Reeks, dat drie drukken beleefde en inmiddels niet meer verkrijgbaar is. Dit 'volwassen' deel uit de Reeks is een welkome aanvulling hierop. Behalve op de geschiedenis van het klooster zelf wordt ook dieper ingegaan op de resultaten van archeologisch onderzoek ter plaatse, waar tevens conclusies aan worden verbonden.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl