Bezoek burgemeester aan de Culturele Raad Haren

Op 16 januari 2020 bracht burgemeester Koen Schuiling een bezoek aan de Culturele Raad Haren (CRH). Daarbij waren ook Annemiek Bos (Klooster Yesse) en onze voorzitter Eppo van Koldam namens het Historisch Platform Haren aanwezig. Annemiek toonde de burgemeester aan de hand van een korte presentatie de activiteiten van de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Harense Historische Kring Old Go en de Harener Historische Commissie. De burgemeester bleek goed op de hoogte van de situatie in Haren. In een geanimeerde discussie werd de burgemeester vooral op het hart gedrukt om binnen de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Groningen meer ruimte te maken voor de aanpak van activiteiten en festiviteiten door vrijwilligers. Het is duidelijk, dat op men op een aantal plekken in de organisatie nog moeite heeft om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en te snel over de volle breedte van de nieuwe gemeente de organisatie uitbesteed aan professionele instanties, terwijl dat voor Haren en waarschijnlijk ook Ten Boer, helemaal niet nodig is. 
Op de foto v.l.n.r.: Eppo van Koldam, Hein Bekenkamp, Annemiek Bos en Koen Schuiling. 

Lezing 27 februari 2020: het Huis de Groninger Punt te Glimmen

Jim Klingers studeerde medio 2016 cum laude af bij de post-hbo opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg van de Hogeschool Utrecht. Zijn afstudeerscriptie ging over het huis de Groninger Punt te Glimmen. Zijn scriptie werd bekroond met de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis 2017.

Het verheugt de Harense Historische Kring Old Go bijzonder, dat Jim Klingers zijn onderzoek nog eens wil toelichten in een lezing te houden op 27 februari a.s. in de Hoeksteen te Noordlaren. Deze lezing met veel uniek beeldmateriaal wordt gehouden in aansluiting op de ledenvergadering van Old Go en zal beginnen ca 20.15 uur.

Tot het onderzoek van Jim Klingers werd gedacht, dat het huis De Groninger Punt van 1736 dateerde. Uit het onderzoek is gebleken, dat het veel ouder is. Ook is er een interessante relatie tussen de tol te Glimmen en de voorganger van het huis Welgelegen aan de Rijksstraatweg te Glimmen. Het onderzoek van Jim Klingers heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over het huis, dat ook wel is omschreven als ‘een redelijcke goede herberge de Punt genaemt’.

Het huis de Groninger Punt was volgens Jim Klingers een 17e eeuwse grensherberg. Hier begon de invloedsfeer van de stad Groningen. Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 is dat nu ook weer de huidige situatie.

Lezing: Jim Klingers
Tijdstip: 27 februari 2020 aanvang ca 20.15 uur (aanvang ledenvergadering 19.30 uur)
Locatie: dorpshuis De Hoeksteen, Lageweg 45A te Noordlaren
Entree: leden Old Go gratis; niet-leden € 2,-

Lezing 21 januari 2020: Haren in april 1945 aan ramp ontsnapt

Haren is bij de bevrijding op zaterdag 14 april 1945 aan een ramp ontsnapt. Dit is de mening van Sipke de Wind. Hij zal zijn standpunt uitleggen in een lezing voor de Harense Historische Kring Old Go op 21 januari 2020 om 20.00 uur in Astoria te Haren. Deze lezing maakt onderdeel uit van het programma 75 jaar vrijheid, dat wordt gecoördineerd door de Culturele Raad Haren.

Sipke de Wind heeft veel studie gemaakt van het optreden van de Duitse legereenheden in Noord-Nederland. Hij heeft daar inmiddels vier boeken over geschreven, die zijn uitgegeven in eigen beheer (zie sdwboeken.nl). Zijn laatst verschenen boek gaat over Groningen als Duitse garnizoensstad. In Groningen waren een groot aantal eenheden van de Duitse Wehrmacht gelegerd. Van die eenheden werden verschillende onderdelen in Haren gehuisvest. Zo lag de Duitse commandobunker bij het Be Quickstadion aan de Rijksstraatweg in Haren en waren ook veel soldaten gelegerd in het Blindeninstituut aan de Rijksstraatweg 286 te Haren. Een groot aantal villa’s aan de Rijksstraatweg waren door de Wehrmacht gevorderd.

De Duitsers waren geenszins van plan om Haren en Groningen zonder strijd over te leveren aan de Canadese troepen. De stad Groningen heeft de rampzalige gevolgen van dat standpunt ondervonden. Maar Haren bleef ongeschonden. Sipke de Wind zal uitleggen hoe dat gekomen is.

Op de foto de kerk van het dorp Meijel in Limburg. Dit dorp werd bij de strijd in Noord-Limburg in november 1944 wel grotendeels verwoest. Vanuit Haren is meegeholpen aan de wederopbouw van Meijel. Wil Legemaat heeft daar een artikel over geschreven in Haren de Krant in 2010. U vindt dit artikel ook onder publicaties/krantenartikelen op deze website.

Lezing: Sipke de Wind
Tijdstip: 21 januari 2020 aanvang 20.00 uur
Locatie: Astoria, Rijksstraatweg 200 te Haren
Entree: leden Old Go gratis; niet-leden € 2,-

Johan Huizinga en Haren

Dit jaar is het honderd jaar geleden, dat het boek ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ verscheen. Eén van de bekendste boeken over de historie van ons land, geschreven door Johan Huizinga.

Johan Huizinga wordt geboren in de Oosterstraat te Groningen in 1872. Na zijn gymnasiumopleiding in Groningen gaat Huizinga eveneens in Groningen studeren. In 1897 verhuist hij naar Haarlem. Hij trouwt in 1902 met jonkvrouw Marie Vincentia Schorer. Zij komt uit de omgeving van Middelburg, waar zij is opgegroeid op het landhuis ‘Toornvliet'. Een huis dat al twee eeuwen toebehoort aan haar familie.

In 1905 wordt Huizinga benoemd tot hoogleraar middeleeuwse en nieuwe geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat dan wonen aan de Jozef Israelsstraat en later aan het Emmaplein. In 1911 verhuist Huizinga met zijn vrouw en vier kinderen naar Helpman. Hier heeft Huizinga een huis gekocht aan de Rijksstraatweg (nu Verlengde Hereweg 183). Dit huis werd in 1905 gebouwd en heette aanvankelijk ‘Villa Helena’, daarna kreeg het de naam ‘Trenthe Walda’ (zie de foto uit 1910). Een oude benaming voor het gebied, dat we nu aanduiden als het Gorecht. De Huizinga’s noemen hun nieuwe huis ‘Klein Toornvliet’ naar het geliefde landhuis bij Middelburg, en die naam heeft het huis nog steeds.

Helpman maakt in 1911 nog deel uit van de gemeente Haren. In 1912 wordt in de gemeente Haren het vijfde kind in het gezin Huizinga geboren. Maar twee jaar later valt er een zware schaduw over het gezin: moeder Marie overlijdt op 21 juli 1914. Op 1 januari 1915 wordt Huizinga door de inlijving van Helpman bij Groningen weer inwoner van die gemeente, maar dat blijft hij niet lang. In maart 1915 vertrekt hij naar Leiden om daar hoogleraar te worden.

De uitgave van oktober 2019 van Het Nieuw Letterkundig Magazijn, een uitgave van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, is geheel gewijd aan het feit, dat Huizinga’s beroemdste boek 100 jaar geleden verscheen. In dit tijdschrift heeft Korrie Korevaart een bijdrage geschreven onder de titel ‘Het laatste huis, over de graven van Johan Huizinga’. Dit artikel is de eigenlijke aanleiding voor deze bijdrage.

Mevrouw Korevaart heeft de graven van de familie Huizinga bezocht en beschreven en die zoektocht bracht haar ook naar de begraafplaats de Eshof aan de Rijksstraatweg in Haren. Hier heeft Huizinga in 1914 zijn eerste vrouw Marie begraven. Mevrouw Korevaart omschrijft de vindplaats als volgt: "sectie I, meteen na de ingang het tweede graspad links op de rotonde, voor het grafmonument van de familie Ruules heen, achter een rij eiken". Het monument is redelijk bijzonder. Niet uitgesloten wordt, dat Huizinga de steen zelf ontworpen heeft.

Johannes Huizinga is ruim dertig jaar na zijn vrouw in 1945 overleden. Hij is toen niet bij zijn vrouw in Haren begraven. Hij was in 1937 namelijk hertrouwd en wilde aan zijn eerste vrouw geen voorkeur geven boven zijn tweede vrouw. Hij is daarom begraven bij zijn jong overleden zoon Dirk in Oegstgeest. Op dit graf staat een grafsteen, die identiek is aan de steen op de Eshof in Haren. Mevrouw Korevaart vermoedt, dat de vorm van de grafsteen verwijst naar het stamhuis van de familie Huizinga, het huis ‘Melkema’ te Huizinge.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Contact

Wilt u lid worden of heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar