Eppo van Koldam vervolgt column Harener Historie

Drie jaar lang publiceerde Eppo van Koldam in het Harener Weekblad de column Harener Historie. In totaal kwam hij tot 78 afleveringen. Eind februari 2020 stopte de redactie van het Harener Weekblad plotseling met de publicaties. Dit helaas zonder uitleg aan de lezers. Eppo pakt nu de draad weer op via www.oldgo.nl. U kunt iedere twee weken onder de tab Publicaties=>Column-Harener-Historie een aflevering van de column tegemoet zien. Veel nieuwe afleveringen en nu en dan een herhaling van een aflevering uit de oude doos. Eppo begint met de aflevering ‘Dei roege bliksem’.

Old Go 10 jaar

De Harense Historische Kring Old Go is opgericht op 28 januari 2010. De vereniging bestaat dus 10 jaar! Tijdens de algemene ledenvergadering, gehouden op 27 februari 2020 is kort bij dit heugelijke moment stil gestaan. Er was een bos bloemen voor de oprichtster en oud-voorzitter Ali Bakker. Voorts was er voor alle aanwezigen een tractatie. De huidige voorzitter Eppo van Koldam memoreerde nog even de bestuursleden van het eerste uur: Ali Bakker, Ria Boomsma-Hordijk, Rika Peter, Bonno van der Horst, Jan Dijkema en Ab Deelman. Ook dankte hij alle vrijwilligers voor en achter de schermen, die de afgelopen jaren meegeholpen hebben aan de uitbouw van de vereniging.

Bezoek burgemeester aan de Culturele Raad Haren

Op 16 januari 2020 bracht burgemeester Koen Schuiling een bezoek aan de Culturele Raad Haren (CRH). Daarbij waren ook Annemiek Bos (Klooster Yesse) en onze voorzitter Eppo van Koldam namens het Historisch Platform Haren aanwezig. Annemiek toonde de burgemeester aan de hand van een korte presentatie de activiteiten van de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Harense Historische Kring Old Go en de Harener Historische Commissie. De burgemeester bleek goed op de hoogte van de situatie in Haren. In een geanimeerde discussie werd de burgemeester vooral op het hart gedrukt om binnen de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Groningen meer ruimte te maken voor de aanpak van activiteiten en festiviteiten door vrijwilligers. Het is duidelijk, dat op men op een aantal plekken in de organisatie nog moeite heeft om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en te snel over de volle breedte van de nieuwe gemeente de organisatie uitbesteed aan professionele instanties, terwijl dat voor Haren en waarschijnlijk ook Ten Boer, helemaal niet nodig is. 
Op de foto v.l.n.r.: Eppo van Koldam, Hein Bekenkamp, Annemiek Bos en Koen Schuiling. 

Lezing 27 februari 2020: het Huis de Groninger Punt te Glimmen

Jim Klingers studeerde medio 2016 cum laude af bij de post-hbo opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg van de Hogeschool Utrecht. Zijn afstudeerscriptie ging over het huis de Groninger Punt te Glimmen. Zijn scriptie werd bekroond met de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis 2017.

Het verheugt de Harense Historische Kring Old Go bijzonder, dat Jim Klingers zijn onderzoek nog eens wil toelichten in een lezing te houden op 27 februari a.s. in de Hoeksteen te Noordlaren. Deze lezing met veel uniek beeldmateriaal wordt gehouden in aansluiting op de ledenvergadering van Old Go en zal beginnen ca 20.15 uur.

Tot het onderzoek van Jim Klingers werd gedacht, dat het huis De Groninger Punt van 1736 dateerde. Uit het onderzoek is gebleken, dat het veel ouder is. Ook is er een interessante relatie tussen de tol te Glimmen en de voorganger van het huis Welgelegen aan de Rijksstraatweg te Glimmen. Het onderzoek van Jim Klingers heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over het huis, dat ook wel is omschreven als ‘een redelijcke goede herberge de Punt genaemt’.

Het huis de Groninger Punt was volgens Jim Klingers een 17e eeuwse grensherberg. Hier begon de invloedsfeer van de stad Groningen. Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 is dat nu ook weer de huidige situatie.

Lezing: Jim Klingers
Tijdstip: 27 februari 2020 aanvang ca 20.15 uur (aanvang ledenvergadering 19.30 uur)
Locatie: dorpshuis De Hoeksteen, Lageweg 45A te Noordlaren
Entree: leden Old Go gratis; niet-leden € 2,-

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Het bezoekerscentrum is gesloten i.v.m. de maatregelen m.b.t  het coronavirus.

Contact

Wilt u lid worden of heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar