Stickerboek voor Groninger Archieven

Voorzitter Eppo van Koldam  van Old Go heeft op 6 februari 2024 een exemplaar van het stickerboek "Historisch Haren in Beeld' aangeboden aan Johan Waterborg van de Groninger Archieven. In het boek staan een aantal foto's uit de verzameling van de Groninger Archieven. Het boek wordt bij de Groninger Archieven opgenomen in de bibliotheek en is dan voor iedereen ter inzage. Eerder bezorgde Hermien Noordhoff, secretaris van Old Go, al een exemplaar van het boek bij de Openbare Bibliotheeek in Haren. Ook daar is het boek dus in te zien. 

 

Extra stickerboeken

Dankzij de medewerking van de Jumbo’s en Retrospect is Old Go in staat extra exemplaren van het bekende stickerboek ‘Historisch Haren in beeld’ te laten drukken. De prijs van de boeken zal €.20,- bedragen. Dat is inclusief een pakketje met alle 216 stickers.

We bieden iedereen de kans zo’n boek te reserveren. Dat kan door een mail te sturen aan info@oldgo.nl.

Uiteraard zal de oplage beperkt zijn, omdat we niet beschikken over een oneindige voorraad stickers. Bedenk dat voor 200 boeken al meer dan 50.000 stickers nodig zijn. Momenteel zijn vrijwilligers van Old Go bezig om de pakketjes van 216 stickers op volgorde klaar te maken.

Als er meer belangstelling is dan er boeken plus stickers beschikbaar zijn, zal er worden geloot. Beschik je al over het volledige pakket stickers, geef dat dan aan. Je hoeft dan niet mee te loten.

Leden van Old Go die zich al hebben aangemeld voor een boek behoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Jumbo bedankt Old Go

Op 11 december 2023 hebben de Jumbo's in Haren en de Harense Historische Vereniging Old Go de samenwerking betreffende het stickerboek afgesloten. Beide organisaties zien met grote tevredenheid terug op het resultaat. Vooral vanwege het effect in de samenleving. Iedereen hielp elkaar om het boek vol te krijgen. Het was fantastisch. Als dank voor alle belangeloze inzet ontving Old Go's voorzitter Eppo van Koldam een cheque van Niels Sillen van de Maripaangroep, de exploitatant van de Jumbo's in Haren. 

We stickeren nog even door!

De stickeractie bij de Jumbo's is inmiddels voorbij. Wij kijken terug op een geslaagd gebeuren dat we dachten af te sluiten met een ruilbeurs op 9 december j.l. Die ruilbeurs was een groot succes. Maar helaas kon niet iedereen langs komen en krijgen we nog steeds verzoeken om stickers te ruilen of aan te vullen. We willen iedereen graag helpen, maar we moeten wel wat regels stellen.
En dan de boeken! Waren er maar meer geweest! We krijgen daar erg veel vragen over en willen iedereen graag behulpzaam zijn. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om boeken bij te bestellen. De boeken zullen dan niet gratis zijn, maar we begrijpen dat dat voor velen geen probleem is. Bovendien kunnen we bij de boeken wel gratis stickers geven. Zodra we weten of we extra boeken kunnen leveren en tegen welke prijs, komen we hierop terug. 
Voor wat betreft de stickers geldt het volgende. Bestelling is mogelijk via info@oldgo.nl. Wij rekenen per 10 stickers een vergoeding van €.0,50 met een maximum van €.10,- voor alle 216 stickers. Dus 1 tm 10 stickers is €.0,50, 11 tm 20 stickers €.1,-, etc. We ruilen geen stickers meer. Voor leden van Old Go geldt een korting van 50% met een minimum van €.0,50. Voor 3 januari 2024 bestelde stickers kunnen tegen gepaste contante betaling (geen pin!) op donderdag 4 januari 2024 tussen 16.00 uur en 19.30 uur worden opgehaald bij het Infocentrum van Old Go aan de Oude Brinkweg 12A in Haren. 

Subcategorieën

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl