Excursie Hof te Hemmen 12 september 2020.

De excursie volgeboekt, nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst. Voor het verkorte programma zijn nog wel veel plaatsen vrij.

Zaterdag 12 september 2020 is het de landelijke Open Monumentendag. Wij hadden voor deze dag al een programma op hoofdlijnen uitgewerkt, maar de corona-crisis heeft ons ingehaald. Datzelfde gold voor de geplande excursie op 6 juni 2020 naar de Hof te Hemmen. Wij hebben er nu voor gekozen deze afgelaste excursie te verschuiven naar 12 september en daarmee dus invulling te geven aan de Open Monumentendag op die dag.

De organisatie van zo’n excursie vraagt in deze periode het een en ander. Daarom hieronder de nodige uitleg over onze aanpak. Maar eerst iets over de invulling.

Wij zijn op 12 september 2020 te gast bij Henk van Hemmen op de boerderij de Laankamp, Rijksstraatweg 73 te Haren. Een bijzondere boerderij met een bijzondere geschiedenis en bovendien een rijksmonument. Direct ten noorden van de Molenbuurt liggen de bij de boerderij behorende landerijen tussen de Rijksstraatweg en de A28. Een historisch zeer interessant gebied. Ooit stonden hier de Hof te Hemmen en Huize Warmolts. Vervolgens werd hier ca 1840 het grootste fabriekscomplex ingericht, dat Haren ooit gekend heeft. Van dat complex is nu alleen een kanaaltje – de Jorissenwijk – nog duidelijk zichtbaar. Wat van het fabriekscomplex tot 1905 ook resteerde was de directeurswoning oftewel Huize Buitenzorg, jarenlang de woning van Harens burgemeester Lodewijk Theodorus Jorissen. In het weiland zijn nog enige sporen terug te vinden! Kortom een gebied, dat een bezoek meer dan waard is.

Hoe gaan we dat aanpakken? We willen u in groepjes ontvangen op de boerderij. Daar krijgt u in de stal een korte uitleg over het gebied. Vervolgens maakt u dan een tocht door de weilanden en komt u uiteindelijk weer terug op de Rijkstraatweg tegenover de Botanicuslaan. Onderweg komt u langs een viertal posten, die u op locatie nog een verdere uitleg geven. Naar schatting duurt de tocht 1,5 uur. U loopt deels dwars door de weilanden. Denk dus aan goed schoeisel. Voor personen, die slecht ter been zijn, is de tocht helaas niet mogelijk. Wel ontvangen wij ook deze mensen graag op de boerderij. Voor hen is er dan een verkort programma. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de starttijden voor de diverse groepjes liggen tussen 12.00 uur en 14.15 uur. De aanvangstijden voor het verkorte programma lopen door tot ca 15.15 uur.

Door u te ontvangen in kleine groepjes zal het mogelijk zijn voldoende afstand te houden. Maar dat maakt het wel noodzakelijk, dat de deelname uitsluitend mogelijk is na voorafgaande aanmelding. U kunt u aanmelden via . Geeft u bij uw aanmelding duidelijk aan of u wilt deelnemen aan de gehele tocht of aan het verkorte programma en met hoeveel personen u komt. U ontvangt dan tijdig voor 12 september a.s. van ons een bevestiging met verdere gegevens. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Old Go ontvangt voor de organisatie van de Open Monumentendag een bijdrage van de gemeente Groningen.

Wij wijzen u er op, dat parkeren bij de boerderij niet mogelijk is. Komt u dus lopend of op de fiets. En parkeer uw fiets aan de Rijksstraatweg. Als u met de auto komt, kunt u het beste een parkeerplekje zoeken in de Molenbuurt. Voor personen met een invalidenparkeerkaart hebben wij bij de boerderij beperkt parkeerruimte beschikbaar. Geeft u dit wel even aan bij de aanmelding.

DEELNAME ALLEEN MOGELIJK NA VOORAFGAANDE AANMELDING VIA  

Een leeuw van zandsteen

Op zaterdag 17 november 2018 heeft wethouder Mathilde Stiekema van de gemeente Haren bij de Zorgboerderij De Mikkelhorst een beeld onthuld van een leeuw van zandsteen. Dit beeld was door Bouwe Seffinga geschonken aan de Harense Historische Kring Old Go. Maar wat is een beeld zonder nadere uitleg? Terecht werd in de Algemene Ledenvergadering op 27 februari 2020 de vinger op deze zere plek gelegd. Vervolgens heeft bestuurslid Henk Bazuin de handschoen opgepakt en gezorgd voor een prachtige folder en een bordje bij het beeld. De folder is verkrijgbaar in de zorgboerderij. Voorts is de folder met het blad Harens Old Goud 2020 nr 1 toegezonden aan alle leden van Old Go.

Een digitale versie van de folder is hier in te zien.

Eppo van Koldam vervolgt column Harener Historie

Drie jaar lang publiceerde Eppo van Koldam in het Harener Weekblad de column Harener Historie. In totaal kwam hij tot 78 afleveringen. Eind februari 2020 stopte de redactie van het Harener Weekblad plotseling met de publicaties. Dit helaas zonder uitleg aan de lezers. Eppo pakt nu de draad weer op via www.oldgo.nl. U kunt iedere twee weken onder de tab Publicaties=>Column-Harener-Historie een aflevering van de column tegemoet zien. Veel nieuwe afleveringen en nu en dan een herhaling van een aflevering uit de oude doos. Eppo begint met de aflevering ‘Dei roege bliksem’.

Old Go 10 jaar

De Harense Historische Kring Old Go is opgericht op 28 januari 2010. De vereniging bestaat dus 10 jaar! Tijdens de algemene ledenvergadering, gehouden op 27 februari 2020 is kort bij dit heugelijke moment stil gestaan. Er was een bos bloemen voor de oprichtster en oud-voorzitter Ali Bakker. Voorts was er voor alle aanwezigen een tractatie. De huidige voorzitter Eppo van Koldam memoreerde nog even de bestuursleden van het eerste uur: Ali Bakker, Ria Boomsma-Hordijk, Rika Peter, Bonno van der Horst, Jan Dijkema en Ab Deelman. Ook dankte hij alle vrijwilligers voor en achter de schermen, die de afgelopen jaren meegeholpen hebben aan de uitbouw van de vereniging.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Het bezoekerscentrum is gesloten i.v.m. de maatregelen m.b.t  het coronavirus.

Contact

Wilt u lid worden of heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar