Lezing Joodse onderduikers

De boven afgebeelde Stolperstein ligt voor de woning Neue Strasze 18 in het stadje Weener in Duitsland. De vermelding op de steen suggereert dat Erna de Jonge in 1937 naar de USA is gevlucht, maar dat klopt niet. Ze emigreerde pas 10 jaar later. Toen had ze de oorlog al overleefd. Hoe? Eppo van Koldam zocht dat uit. Op 7 maart 2023 zal hij in Westerholm, Irenelaan 1 te Haren, aanvang 19.15 uur een lezing houden over Joodse inwoners van Haren die door onder te duiken de oorlog overleefden. Eén van die Joodse inwoners was Erna de Jonge. Tijdens de lezing zal er ruime aandacht zijn voor de zoektocht naar de bijzondere levensgeschiedenis van Erna.  

Stolperstein voor Claas Rooda, Wilhelminalaan 11

Zaterdag 21 januari 2023 is in het trottoir voor de woning Wilhelminalaan 11 te Haren een Stolperstein onthuld ter nagedachtenis aan de heer Claas Rooda. De heer Rooda was betrokken bij het verzet. Hij werd in september 1944 gearresteerd. Na een korte gevangenhouding op de zolder van het Scholtenshuis aan de Grote Markt in Groningen werd hij overgebracht naar Westerbork. Daar werd hij gefusilleerd als represaille voor de moord op twee SD'ers in Dokkum. 

Claas Rooda is op 2 november 1945 herbegraven op de begraafplaats Esserveld aan de Esserweg in Groningen. Op deze begraafplaats is een monument opgericht voor drieënveertig In Westerbork gefusilleerde oorlogsslachtoffers.  Behalve voor Claas Rooda worden hier ook vier andere slachtoffers uit Haren geëerd: Hendrik Date Bus, Jo Moerman, Gerard Oosting en Roelof van Weerden. 

De naam van Claas Rooda staat ook op de gedenksteen voor de dorpskerk in Haren. Een beschrijving van hem is te vinden in het boek 'Van kwaad tot onvoorstelbaar erger - Verhalen achter de namen op de gedenksteen in Haren'. Bij de vermelding van het boek op deze site staan ook alle latere correcties en aanvullingen vermeld. Daartoe behoort ook een zeer uitvoerige beschrijving van het leven van Claas Rooda opgesteld door de heer Ad van der Logt. 

De Stolperstein werd onthuld door een zoon van de heer Claas Rooda. Hij staat midden op de foto en wordt geflankeerd door een kleindochter en kleinzoon. Kleindochter Clary Rooda nam het initiatief voor de plaatsing van de Stolperstein. Bij de onthulling werden enige Joodse liederen gezongen. Overigens was Claas Roods zelf niet Joods. Zijn buren, de familie Blocq, Wilhelminalaan 9 wel. Voor die woning zijn in 2010 vier Stolpersteine geplaatst. 

Website vernieuwd

Door onze webmaster Dick Schaap (op de foto is hij nog druk bezig) is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het updaten van onze website naar de nieuwste versie van het systeem Joomla dat de basis vormt voor wat allemaal op de website gepresenteerd wordt. Door de update is de website nu beter te raadplegen via tablets en mobiele telefoons. Ook in de presentatie van een aantal items op de website is er rekening mee gehouden, dat u op de tablet of de telefoon niet te veel moet scrollen.

We hebben een tweetal nieuwe rubrieken toegevoegd: ‘Vroeger en nu’ en ‘Wie weet’. De rubriek ‘Vroeger en nu’ zal gepresenteerd worden door Karel Gerbers. Hij zal hier telkens foto’s laten zien van een oude en nieuwe situatie. De rubriek ‘Wie weet’ zal worden verzorgd door de webredactie. Als vereniging worden we vaak benaderd met vragen over de historie van Haren. Via deze rubriek kunnen wij uw hulp inroepen.

Nieuw is ook dat we aan een groot aantal publicaties op de site zogenaamde tags hebben toegevoegd. Via zo’n tag kunt u snel doorklikken naar publicaties over hetzelfde onderwerp. Op die manier kan de enorme schat aan historische informatie die inmiddels op de website te vinden is in aanvulling op de zoekfunctie nog beter ontsloten worden.

De presentatie van een groot aantal artikelen op de site hebben we verbeterd. 

Wij zijn blij met het resultaat. Hopelijk u ook. Mist u nog iets of heeft u een suggestie, laat het ons weten.  En uiteraard alle hulde voor wat Dick gepresteerd heeft. 

Harens Old Goud 2022-2

Ook dit keer biedt Harens Old Goud weer een keur aan artikelen over de historie van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren.  Wat kunt u allemaal lezen in deze 36 pagina's dikke zeer kleurrijke uitgave:

- Bode van het Ziekenfonds in Haren door Fred Rozema
- In gesprek met Gerardes Aasman door Eppo van Koldam
- Meijer's kolenhandel, deel 2 door Be Meijer, Reinholt Pool en Janneke Blaauw-Meijer
- Jonge geschiedenis 1979 door Henk Bazuin
- De lotgevallen van Juliana door Eppo van Koldam
- Wonen aan de Meentweg te Glimmen door Eppo van Koldam
- De kunstschilder Jan Popkes van der Zee door Eppo van Koldam
- De passies van Jan Wakker door Eppo van Koldam
- Foto-impressie bustocht naar molenmuseum De Wachter in Zuidlaren
- Hoe God verdween uit Onnen door Eppo van Koldam
- De provincielanden van het voormalig klooster Yesse door Eppo van Koldam
- De oude school in Glimmen door Eppo van Koldam
- Kijken naar de geschiedenis van Glimmen door Henk Bazuin
- Afbeeldingen van schilderijen. 

Het blad is voor €.5,- verkrijgbaar bij bij boekhandel Boomker, boekhandel Bruna, benzinestation Total Winterterp en bij Old Go (info@oldgo.nl)

Subcategorieën

Old Go

De Harense Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl