Vervallen i.v.m. toename besmettingen: Lezing “Onderduik in Haren” 25 november

De lezing gaat i.v.m. de toename van het aantal Corona besmettingen niet door. Uitstel betekent geen afstel. Als er weer betere tijden aanbreken gaan we de lezing opnieuw inplannen.

De heer Jaap Roos heeft als klein jongetje een groot deel van de oorlog door gebracht bij de familie Lacoste aan de Meerweg te Haren. De moeder en een zusje van Jaap waren elders ondergedoken. Vader Roos had zich een valse identiteit aangemeten en behoefde daardoor niet onder te duiken. Integendeel, hij speelde in zijn nieuw gekozen woonplaats Amerongen een steeds grotere rol in het maatschappelijk leven. Uiteindelijk bracht hij het tot een soort burgemeestersrol. 
Jaap Roos heeft over de oorlogservaringen van zijn familie een boek geschreven onder de titel ‘Joodse burgemeester in oorlogstijd’. In dit boek staat zijn vader centraal. De lezing op 25 november a.s. zal vooral gaan over Jaaps eigen ervaringen in Haren. 
Jaap was nauw betrokken bij de uitreiking van het verzetsherdenkingskruis aan zijn ‘tweede moeder’ Martha Lacoste in mei 1999. Op de foto, die bij de uitreiking werd gemaakt, staat Jaap achter Martha, links zijn vrouw en rechts zijn zoon. Tot aan haar dood heeft Jaap Roos met Martha Lacoste contact gehouden. 
De Harener ambtenaar en verzetsstrijder Eemke van de Veen woonde bij Martha Lacoste. Hij werd hier in maart 1944 gearresteerd en enige weken later gefusilleerd in kamp Vught. 
 

Verkoop tweedehands boeken

Old Go heeft een aantal tweedehands boeken beschikbaar voor de liefhebbers. U kunt ze inzien en afhalen in het infocentrum aan de Oude Brinkweg 12a. Het overzicht wordt regeklmatig aangepast. De boeken kosten 2 € per stuk, uitsluitend contante betaling. Het infocentrum is de eerste donderdagmiddag van de maand geopend van 14.00- 16.00 uur. De eerst volgende mogelijkheid is donderdag 2 december. Op afspraak is eventueel ook een andere donderdag mogelijk. 

Voor afspraken en vragen kunt u mailen naar info@oldgo.nl

 Klik hier voor het overzicht van de tweedehands boeken

Fietstocht Open Monumentendag op 12 september 2021

Een van de activiteiten in het kader van Open Monumentendag 2021 is een fietstocht langs historische kunstwerken. U vindt hier de routebeschrijving. Deelname is alleen mogelijk na voorafgaande aanmelding. 

Programma en aanmelding
Routebeschrijving fietstocht

Open Monumentendag 11 en 12 september 2021

Programma Open Monumentendag in Haren en Noordlaren

De Harense Historische Kring Old Go heeft op zaterdag 11 september en zondag 12 september 2021 diverse activiteiten in Haren en Noordlaren georganiseerd in het kader van Open Monumentendag 2021. Verwezen wordt naar het bijgevoegde overzicht.

Voor de activiteiten in Haren (de programma's A tm H) is voorafgaande inschrijving noodzakelijk. Dit mede in verband met de toepasing van de RIVM-richtlijnen voor het houden van voldoende afstand etc. De aanmelding kan via  met vermelding van de letter van het programma waaraan men deel wenst te nemen en het aantal personen. Per programma kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Voor de activiteiten in Noordlaren geldt geen eis van voorafgaande inschrijving. Toepassing van de RIVM-richtlijnen kan hier - afhankelijk van de belangstelling - leiden tot enige wachttijd. 

Old Go staat op 28 augustus a.s. met een eigen stand op de Kunst & Cultuurmarkt rond de dorpskerk in Haren. U kunt dan bijvoorbeld een boekje ophalen om de fietstocht (programma's G en H) op eigen gelegenheid te maken. 

 

Programma Open Monumentendag 2021

 

 

 

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u op afspraak van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Aanmelden via adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar