Boerderij Meinders Waterhuizerweg
Boerderij Meinders Waterhuizerweg

Lezing Henk Bazuin 1 oktober 2012: De Middelhorst

Haren kende de buurtschappen Hemmen, Dilgt, Essen en Middelhorst die een voornamelijk agrarisch karakter hadden. De buurtschap Middelhorst staat centraal in een lezing door Henk Bazuin op maandag 1 oktober 2012.

In de buurtschappen waren voorname buitenhuizen te vinden. De Mickelhorst (Mickelhorst/Mikkelhorst) was ook zo’n buitenhuis met een groot park erom. Het heeft diverse eigenaren gekend. Helaas zijn geen afbeeldingen bekend en het huis is in 1861 voor het laatst verkocht, een verkoop op afbraak. Restanten van het park zijn nog herkenbaar aanwezig evenals de grachten en de borgplaats.
Minder bekend is dat tot dit buitenhuis nog zeven boerderijen behoorden en ook de nog bestaande eendenkooi in de Oosterpolder. Welke boerderijen dit waren, waar ze stonden en wie de bewoners waren is het onderwerp van een lezing door Henk Bazuin. De lezing, georganiseerd in samenwerking tussen Old Go en de Commissie Letteren, wordt gehouden in De Tiehof (Onnen) op maandag 1 oktober a.s. en begint om 20 uur.


Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl