Lezing Henk Werners 18 november 2012: Landleven, het boerenbestaan van toen.

Lezing Henk Werners 18 november 2012: Landleven, het boerenbestaan van toen.

Maandag 18 november 2012 organiseerde Old Go een avond over het agrarisch verleden van de gemeente Haren. Met ruim 30 bezoekers was de avond drukbezocht, er moesten stoelen bijgezet worden!

Spreker Henk Werners vertelde over een voorbije wereld met paarden en zonder melkmachines: “Het Ministerie van Landbouw gaf subsidie, verschillende boerenorganisaties en de plattelandsvrouwen sloegen de handen ineen en zo kwam er een plan voor de Streekverbetering Goorecht. Ik kwam in september 1962 naar Haren als consulent voor de veeteelt. De gemeente telde toen zo’n 100 boeren, nu minder dan een handvol. Mijn taak was te zorgen voor de verbetering van de veestapel en de melkgift. Voorlichting over diervoeder, betere grasopslag voor de winter. Koeien werden nog met de hand gemolken terwijl ze in het land stonden, dan waren noch de uier noch de handen van de melker brandschoon. Dus probeerde ik met hygiënische maatregelen de kwaliteit van de melk te verbeteren, dan kregen de boeren er meer voor. Een andere manier was het organiseren van wedstrijden, een stalwedstrijd waarbij gelet werd op de reinheid van de stal, rundvee- en paardenkeuringen. Om de jeugd erbij te betrekken bestond er een kalveropfokvereniging, waarbij jongeren kalfjes grootbrachten van hun vader of van een bevriende boer. Als je de provinciale finale wist te bereiken, kon je een gouden tientje winnen. Dat is zeker drie jongeren uit Haren gelukt.
Alles was veel kleinschaliger, er bestonden in de gemeente vier melkfabrieken: in |Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen, en drie melkcontroleverenigingen. De schaalvergroting is heel snel gegaan, Friesland Campina in Bedum verwerkt al twee miljoen liter melk per dag." 
Na de pauze waren er oude foto’s. Hieruit een kleine selectie.

slagerRoelfsema 300x196De dieren die bij een keuring een onvoldoende hadden gekregen gingen vaak rechtstreeks naar de slager. Waarschijnlijk trof deze dieren dat lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een van de melkfabrieken, waarschijnlijk die van Haren, ongeveer op de plaats waar de Stationsweg op de Jachtlaan uitkomt.

melkfabriekHaren 300x234 
 

Verslag: Ingrid Smid

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl