Verslag Open Monumentendag 2014

Verslag Open Monumentendag 2014

Het programma van de Open Monumentendag bestaat uit een drietal onderdelen:
1. Een busrit met een oude Engelse dubbeldekker op de zaterdagochtend. Hiervoor moet men zich opgeven.
2. Gebouwen die open zijn voor het publiek en op eigen gelegenheid bezocht kunnen worden.
3. Een fotoroute langs plaatsen waar ooit een station of halte heeft gestaan en kan op eigen gelegenheid worden gereden.

1. Busrit
Op zaterdagochtend 13 september kan er een informatieve busrit gemaakt worden onder leiding van een gids. De rit gaat langs diverse bezienswaardige gebouwen en langs de plaatsen waar een station of halte heeft gestaan in Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen.
De rit begint om 10 uur en zal ongeveer 3 uur duren. De opstapplaats is aan de zijkant van het gemeentehuis in Haren.
De busrit kost € 3,00 per persoon te voldoen in de bus. Opgave is verplicht in verband met het aantal zitplaatsen. Dit kan tot en met donderdag 4 september via e-mail. (Vol is Vol).
Wilt u bij uw opgave uw naam en telefoonnummer vermelden en met hoeveel personen u komt?

2. Gebouwen

  • Dorpskerk, Kerkstraat 2, 9751 BC Haren. Ook de toren is open voor een beklimming. Open van 10.00 – 17.00 uur. De kerk is gebouwd rond 1200 in romano-gotische bouwstijl. Let op het Hinsz orgel uit 1770.
  • Villa de Vennen, Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren.
  • Nu het hoofdkantoor van de Stichting Groninger Landschap. Gebouwd in 1920 voor de familie Niemeyer. Wandel eens door de tuin vanaf de Lutsborgweg. De tuin is ontworpen door tuinarchitect Jan Vroom uit Glimmen.
  • Molen de Korenschoof, Zuidlaarderweg 73, 9479 PR Noordlaren. Open van 11.00 – 17.00 uur.Gebouwd in 1849 als korenmolen.
  • Molen de Hoop, Rijksstraatweg 133, 9752 BD Haren.Open van 10.30 – 16.30 uur. Gebouwd in 1839 als korenmolen, later uitgebreid met een olieslagerij. In 2009 is de molen geheel gerestaureerd.
  • Huize Weltevreden, Rijksstraatweg 4, 9756 AE Glimmen.Open van 11.00 – 16.00 uur.Gebouwd in 1806 als herberg/café. Sinds 1868 in gebruik als bejaardenhuis. Overgenomen door de Stichting Groninger Landschap. Nu appartementencomplex.
  • Bartholomeuskerk, Lageweg 8, 9479 PC NoordlarenOpen van 14.00 – 17.00 uur. Alleen ’s middags open. Gebouwd in de 13e eeuw. Het orgel stamt uit 1876 en gebouwd door orgelbouwer Van Oeckelen uit Glimmen.
  • 3. Fotoroute

Er is een fotoroute uitgezet langs lokaties waar ooit een station of halte heeft gestaan. In grote lijnen gaat de route van Haren via Harenermolen en Glimmen naar Noordlaren en dan via Onnen weer terug naar Haren. Op de heenweg wordt hiermee min of meer de route gevolgd van de paardentram naar Zuidlaren.
Op verschillende plaatsen wordt met een foto aangegeven hoe het er vroeger uitzag: busremise GDS, tramremise Harenermolen, station de Punt, enz. In de tijd dat nog veel met paarden werd gereisd hadden cafés en restaurants soms de gelegenheid om met paard en wagen door grote deuren naar binnen en weer naar buiten te rijden. Dit wordt een "doorrit" genoemd; ook hier zijn voorbeelden van opgenomen in de route.

De route begint op het Haderaplein, waar een routebeschrijving beschikbaar is. U kunt de route met de auto of fiets afleggen, of wandelen. De lengte van de volledige route is ongeveer 19 km.


EXTRA: "Voorjaar in de bol"

In het kader van het thema "Op Reis" laat de Harense Historische Kring Old Go zaterdag in Huize Weltevreden in Glimmen de historische film "Voorjaar in de bol" zien. De film speelt zich af aan het eind van de jaren '30 en bevat historische beelden uit het Gronings Audiovisueel Archief van de stations in Groningen en Haren en van de tram (de buitenlijn) naar De Punt. Historicus en filmmaker Anne van Slageren draaide er vorig samen met leerlingen van het Zernike College nieuwe beelden bij tijdens hun cultuurmarathon week. Nieuwe beelden in de stijl van de vroegere stille film, met muzikale begeleiding van twee docenten van ' t Clockhuys. De film vertelt het verhaal van een jongen die in het voorjaar vanuit de stad met zijn klas een schoolreisje maakt naar de Appelbergen. Ze gaan met de trein, maar eenmaal ter plaatse stelt hij aan zijn vriend en twee meiden in de klas voor om stiekem met de tram terug te gaan. Het plan lijkt te slagen, totdat hij toch iets te overmoedig wordt en de dag voor hem een heel ander wending krijgt dan verwacht. Een wending die de rest van zijn leven zal bepalen.

De film duurt 11 minuten en is doorlopend te zien in Huize Weltevreden, Rijksstraatweg 4 in Glimmen, tussen 11:00 en 16:00 uur.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl