18. Vernummeringen van huisnummers na 1930

18. Vernummeringen van huisnummers na 1930

Korte beschrijving inhoud: In deze bronbewerking zijn alle vernummeringen van huisnummers na 1930 opgenomen. Hieronder valt ook de toekenning van straat/huisnummers in Noordlaren , Onnen en Tuindorp

Toegang archief: Deel 2, inventarisnummers 5 tm 10; Semi Statisch Archief en Dynamisch Archief

In 1930 is in een groot deel van de gemeente Haren voor de huisnummering het systeem van straatnaam + huisnummer + plaatsnaam ingevoerd. Zie hierover bronbewerking 3 ‘De systematiek van huisnummering in de periode 1811-2011’. Om die reden is 1930 als vertrekpunt genomen voor deze bronbewerking. Een voorbeeld van een vernummering met wijziging straatnaam is de Terborgsteeg. De op de foto afgebeelde woningen staan nu aan de Weg voor de Jagerskampen (zie de onder onder 6. vermelde nummering). Een voorbeeld van een vernummering met gelijkblijvend straatnaam en huisummer, maar wijziging van plaatsnaam is de overgang van Felland van Onnen naar Haren in 1994.

Na 1930 is het systeem van straatnaam + huisnummer + plaatsnaam ook ingevoerd in de rest van de gemeente (behalve in Essen). Van de invoering van de nieuwe nummering in Glimmen is in het archief helaas (nog) niets terug te vinden. Om die reden ontbreekt de omzetting van de oude nummering naar het nieuwe systeem voor Glimmen in deze bronbewerking. Waarschijnlijk heeft deze vernummering plaats gevonden in 1940.

Omvangrijke vernummeringen, die in deze bronbewerking zijn opgenomen, zijn:
1. Julianapark en omgeving (Julianapark, Terborgsteeg en Weg vd Jagerskampen) dd 14 november 1947;
2. Tuindorp (Tuindorp en Waterhuizerweg) ongedateerd, maar gelet op de straatnaamgeving voor Tuindorp (Tuindorpweg, Blekenweg, Spoorlaan, Vijverpad, Mezenlaan, Lijsterweg, Middenpad en Waterhuizerweg) waarschijnlijk van september 1951;
3. Westersche Drift, ongedateerd (Westerse Drift);
4. Noordlaren, dd 30 januari 1957 (Kerkstraat, Middenstraat, Zuinigstraat, ’t Wegje, Zuiderstraat, Achter de Hoven, Lusthofweg, Mr. Koolweg, Boenderstraat (in de vernummering Boendersteeg genoemd), Koningsteeg, Vogelzangsteeg, Osdijk, Beslotenveenseweg, Kampsteeg, Pollseweg, Kerkduinweg, Lageweg, Hoge Hereweg, Zuidlaarderweg en Pollselaan);
5. Onnen, ongedateerd, maar gelet op straatnaamgeving voor Onnen waarschijnlijk van april 1957 (Noorderlandsdrift, Boerlandspad, Biksweg, Veldmansteeg, Tijborgsteeg, Bakkersweg, Koelandsdrift, Koelenbergsteeg, Velakkersweg, Mottenbrink, Appelbergenweg, Onneresweg, Gieselgeer, Vlasoorsteeg, Padlandsweg, Dalweg, Felland, Waterleidingsweg, Dorpsweg en Zuidveld);
6. Terborgsteeg, Weg voor de Jagerskampen en omgeving, ongedateerd, ingevoerd 1 februari 1958, gerelateerd aan raadsbesluit van 17 december 1957, waarbij de naam Julianapark kwam te vervallen en de naam Julianalaan werd vastgesteld (Weg voor de Jagerskampen, Julianalaan en Terborgsteeg);
7. Stationsweg, Middelhorst en Middelhorsterweg, dd 20 juni 1960, ingevoerd per 1 februari 1961 (Onnerweg, Middelhorsterweg, Oude Middelhorst en Oosterweg);
8. Onnerweg, november 1963, ingevoerd 1 januari 1964 (Onnerweg en Jachtlaan);
9. Kerklaan, Oosterweg en Rijksstraatweg, ongedateerd, ingevoerd 1 april 1968 (Kerklaan, Oosterweg);
10. Nieuwlandsweg, ongedateerd, ingevoerd 1 maart 1972 (Nieuwlandsweg en Spijkerboor).
11. Molenweg, 18 april 1974, ingevoerd 1 juni 1974 (Molenweg).

Naast de bovengenoemde vernummeringen, waarbij gehele straten of grote delen er van zijn vernummerd, zijn er ook veel vernummeringen die slechts één of enkele percelen betreffen.

In een aantal gevallen zijn percelen meer keren vernummerd. Er zijn dus na 1930 huisnummers ontstaan, die vervolgens weer zijn vervangen door andere. Deze nummers zijn in het overzicht gemarkeerd. Zo is bij voorbeeld het perceel Middelhorst 20 op 1 februari 1961 vernummerd naar Oude Middelhorst 32. Dit perceel is vervolgens op 8 juli 1992 vernummerd naar Oude Middelhorst 44. De ingekleurde adressen zijn dus adressen die na 1930 zijn ontstaan, maar voor 2013 weer zijn verdwenen.

De besluiten, waarbij vernummeringen zijn vastgesteld, zijn maar matig gedocumenteerd. In veel gevallen ontbreekt het besluit. Over een invoeringsdatum wordt meestal niets vermeld. De data die in het overzicht zijn vermeld, zijn daarom niet steeds betrouwbaar. In veel gevallen is de verzenddatum aangehouden van de brief over de vernummering aan de bewoners.

De vernummeringen zijn in de overzichten voorzien van een volgnummer. Daardoor is te zien welke vernummeringen in één besluit bij elkaar horen. De nummering van de volgnummers is grotendeels in chronologische volgorde.

De toekenning van huisnummers blijft in deze bronbewerking buiten beschouwing. Ook als het gaat om “hergebruik” van oude nummers. Zo is er nu weer een perceel Oude Middelhorst 32 te Haren. Dit nummer is echter nieuw toegekend en berust niet op de vernummering van een ander perceel. Soms is hergebruik van een perceel mogelijk als een oud perceel is afgebroken (soms al jaren eerder). Ook dit komt in deze bronbewerking niet naar voren.

Bijlagen:
overzicht vernummering op volgnummer (grotendeels chronologisch)
overzicht vernummering van oud naar nieuw
overzicht vernummeringen van nieuw naar oud

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl