3. Politie vroeger en nu in Haren 

3. Politie vroeger en nu in Haren 

Politie vroeger en nu in Haren 
Drs. R.I.A. Nip 
Harener Historische Reeks nr 3, Haren 1987 
Boekhandel Boomker Haren in samenwerking met Knoop Haren BV 
ISBN 90.6148.811.7 
Tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Haren en het H.S. Kammingafonds (door bouwbedrijf Heijmans aangeboden bij de opening van het nieuwe politiebureau in 1987)

Drie maal per jaar moesten de inwoners van de dorpen en buurtschappen in de huidige gemeente Haren vroeger samenkomen om de wetsovertredingen aan te brengen, die hadden plaatsgevonden. Later werd de schulte bijgestaan door zijn roderoede belast met de opsporing van daders van misdrijven. Dit is het begin van de ‘politie’. In het boek wordt deze start van de wetshandhaving uitvoerig beschreven. In de Franse tijd en de jaren daarna zijn er de gemeentelijke veldwachters. Nu en dan bijgestaan door rijksveldwachters en de marechaussee. In 1886 werd het politiebureau ondergebracht in het nieuw gebouwde gemeentehuis. Achterin het gemeentehuis is een cachot. De veldwachter werd tevens aangesteld als bode/cipier en woonde met zijn gezin in het gemeentehuis. Geleidelijk werd de organisatie professioneler. De politie kreeg eigen huisvesting, meer personeel en een eigen motorfiets. In 1947 kreeg Haren een korps gemeentepolitie. In het boek staan veel foto’s van (oud)korpsleden. In 1987 werd een geheel nieuw bureau gebouwd aan de Vondellaan te Haren.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl