5. Haren in de 80-jarige oorlog – Van Katholiek tot Protestant 

5. Haren in de 80-jarige oorlog – Van Katholiek tot Protestant 

Haren in de 80-jarige oorlog – Van Katholiek tot Protestant 
H.M. Luning 
Harener Historische Reeks nr 5, Haren 1988 
Boekhandel Boomker Haren in samenwerking met Knoop Haren BV 
ISBN 90.71809.05.6 
Tot stand gekomen met financiële steun van de Rabobank Haren en het H.S. Kammingafonds 

Noordlarens priester Hieronymus Garipeius moest in 1589 vluchten omdat hij werd verdacht van ketterse ideëen. Het is één van de signalen voor de grote omslag die ruim 5 jaar later zou volgen in de vorm van de Reductie van Groningen. Nadat Maurits de stad Groningen had ingenomen eiste hij de invoering van de gereformeerde religie met uitsluiting van alle andere. In één klap werd Groningen van katholiek tot protestant. Dat gold ook de kerkgemeenschappen in Haren, en Noordlaren. In dit boek wordt deze ommekeer uitvoerig beschreven. Er is veel aandacht voor de aanleiding tot de reformatie en voor de oorlogshandelingen die in de regio en deels ook op Harens grondgebied plaatsvonden. Na de geloofsverandering heersen er eerst nog chaotische toestanden. Door de oorlogshandelingen waren de dorpen en buurtschappen er slecht aan toe. Langzaam komt in deze situatie verbetering. Er komt meer welvaart en de protestantse kerk krijgt meer structuur.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl