8. Naar school in Haren  

8. Naar school in Haren  

Naar school in Haren  
Hilbrand Polman   
Harener Historische Reeks nr 8, Haren 1992 
Boekhandel Boomker Haren in samenwerking met Knoop Haren BV  
ISBN 90.71809.22.6  
Tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Haren  

In 1798 waren er in de gemeente Haren (inclusief Helpman) vier schooltjes. De kwaliteit van het onderwijs was matig en de schoolgebouwen waren ook niet al te best. Vooral door toedoen van schoolopzieners als Th. Van Swinderen en R.G. Rijkens komt er verbetering. De Volksschool floreert, maar brengt wel uitsluitend – niet atheïstisch – openbaar onderwijs. Daartegen ontstaat vanuit protestantse hoek verzet. In 1900 bezoeken ongeveer 1000 leerlingen de scholen in de gemeente. Dat zijn dan nog allemaal openbare scholen. Elk dorp heeft zijn school: Haren, Onnen, Glimmen, Noordlaren en Helpman. In 1901 komt er in Haren de eerste bijzondere school aan de Kerkstraat. In 1913 krijgt Onnen een gereformeerde school. De openbare school in Onnen wordt in 1927 opgeheven. De gemeente heeft dan inmiddels de Tuindorpschool geopend. Zeer bijzonder en met veel juridische strijd verloopt de stichting van een Hervormde school. Uiteindelijk komt de school er door persoonlijk ingrijpen van de (Hervormde) minister. In het boek komen ook de ontwikkelingen in het onderwijs in de tweede helft van de 20e eeuw aan de orde: de schoolgrenzen, de stichting van kleuterscholen, de vorming van de basisscholen, de vorming van een Katholieke school en van een Jenaplanschool.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl