10. Buitenhuizen in Haren – Wonen op stand

10. Buitenhuizen in Haren – Wonen op stand

Buitenhuizen in Haren – Wonen op stand
Drs. A.C. Timmer
Harener Historische Reeks nr 10, Haren 1995
Boekhandel Boomker & Savenije Haren in samenwerking met Knoop Haren BV
ISBN 90.71809.39.0
Tot stand gekomen met financiële steun van het departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, het H.S. Kammingafonds en van de gemeente Haren

De gemeente Haren heeft een aantal buitenhuizen gekend die vooral gebruikt werden als zomerverblijf door aanzienlijke Stadjers. In dit boek worden de buitenhuizen besproken die binnen de grenzen van de huidige gemeente Haren liggen. Huizen in Helpman, zoals het Huis Groenestein, komen in het boek dus niet aan de orde. Welke huizen wel: De Hof te Hemmen en Warmolts, ’t Huis de Wolf, Emdaborg/Zorgvrij en Lusthorst, De Mickelhorst, Voorveld, Het Huis te Glimmen, Welgelegen en Meerlust. De geschiedenis van het Huis te Glimmen gaat terug tot de 16e eeuw. Reeds in 1226 was sprake van een kasteel te Glimmen, maar een relatie tussen dit kasteel en het Huis te Glimmen is niet aangetoond. Huize Voorveld te Harenermolen is het zomerverblijf geweest van de maire/schout Laclé en van de burgemeester De Sitter. Burgemeester Van Trojen was eigenaar van de Lusthorst aan de Oosterweg. De meeste oude buitenhuizen zijn inmiddels verdwenen. Eigenlijk is alleen het Huis te Glimmen nog over. De later gebouwde huizen ’t Huis de Wolf en Welgelegen geven allure aan de Rijksstraatweg in Haren en Glimmen. Het huidige Huize Hemmen dateert van 1918, maar lijkt veel op een eerdere versie van 1840.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl