11. Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd – Acht eeuwen Harener dorpskerk 

11. Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd – Acht eeuwen Harener dorpskerk 

Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd – Acht eeuwen Harener dorpskerk 
Drs. H.W.W. van Loenen 
Harener Historische Reeks nr 11, Haren 1996 
Boekhandel Boomker & Savenije Haren in samenwerking met Knoop Haren BV 
ISBN 90.71809.43.9 
Tot stand gekomen met financiële steun van het departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Rabobank Groningen e.o. en de gemeente Haren

De start van dit boek ligt veel verder terug in de tijd dan de stichtingsdatum van de Harener dorpskerk. Naast de huidige kerk zijn in 1996 bewoningssporen aangetroffen uit de periode 664 tot 680. En hebben de stenen die nu nog steeds voor de kerk liggen ooit deel uitgemaakt van een heidense cultusplaats? De oudste vermelding van de huidige kerk dateert van 8 juni 1360. De kerk werd gewijd aan de heilige Nicolaas. De kerk is niet het enige religieuze centrum in Haren. Er zijn er meer en die komen in het boek ook kort aan de orde: het klooster Essen, de kluizenaarswoning in het Harener Holt en de heilige plaats Hilghe Stede. Na de inname van de stad Groningen door Maurits en Willem Lodewijk op 23 juli 1594 werd de ‘gereformeerde’ religie ingevoerd. De kerk werd wat we nu Nederlands-Hervormd noemen. Een lange reeks dominees diende de kerk. De kerk deed aan armenzorg en stichtte in het dorp een armenhuis. Uitvoerig worden kerkgebouw, toren en interieur beschreven. Uiteraard ook de ingrijpende verbouwing onder leiding van rijksbouwmeester Peters in 1914. Soms werd de toren gebruikt als uitkijkpost bij gevechtshandelingen. Zo ook door Bommen Berend bij het beleg van Groningen in 1672.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl