18. 200 Jaar Gemeentebestuur Haren

18. 200 Jaar Gemeentebestuur Haren

200 Jaar Gemeentebestuur Haren 
Mr. Eppo van Koldam met uitleiding van Prof. Mr. Dr. Douwe Jan Elzinga  
Harener Historische Reeks nr 18, Haren 2011 
Uitgeverij Boomker Haren/Uitgeverij Knoop Haren 
ISBN 978-90-71809-89-7 
Tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Haren en de Maatschapppij tot Nut van 't Algemeen departement Groningen-Haren

Op 1 september 2011 bestaat de gemeente Haren 200 jaar. In die jaren heeft Haren zich ontwikkelt van een arme boerengemeenschap tot een welvarende gemeente. Zelfs uitgeroepen tot de beste woongemeente in Nederland in 2011. Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de gemeente 'van binnen uit'. Het gemeentebestuur staat centraal. Wie maakten deel uit van het gemeentebestuur, hoe was de huisvesting en de ambtelijke ondersteuning geregeld, over welk gebied bestuurde dat gemeentebestuur, welke staatkundige regelingen golden voor de organisatie van het gemeentebestuur en hoe stond het gemeentebestuur in de samenleving? Het zijn deze vragen, die in dit boek centraal staan. Voor de overzichtelijkheid is daarbij gekozen voor een beschrijving in vijf tijdvakken. De verhaallijn in het boek wordt ondersteund met een groot aantal illustraties en korte kaders, die ons meer inzicht geven in het functioneren van het gemeentebestuur in vroeger tijden.
In de uitleiding plaatst Prof. Mr. Dr. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, de ontwikkelingen in een landelijk perspectief en trekt hij ook een aantal lijnen door naar de toekomst.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl