21. Een rondleiding door pre- en vroeghistorisch Haren

21. Een rondleiding door pre- en vroeghistorisch Haren

Een rondleiding door pre- en vroeghistorisch Haren 
H.A. Groenendijk 
Harener Historische Reeks nr 21, Haren, 2016 
Uitgeverij Boomker Haren/Uitgeverij Knoop Haren 
ISBN 978-90-6148-476-9

In 2010 vierde Haren haar 850-jarige bestaan. Haren zou Haren niet zijn als daar toen geen vragen over werden gesteld: 'maar hoe oud is Haren nu werkelijk?'
Aan de hand van schriftelijke en archeologische bronnen wordt in dit deeltje van de Harener Historische Reeks uit de doeken gedaan hoe je uit een verzameling vindplaatsen geleidelijk de huidige dorpen naar voren kunt laten treden.
Het accent ligt op de lange periode die vooraf gaat aan de laatste 850 jaar. Dan blijkt dat het grondgebied van de gemeente Haren al heel lang een populair woonoord is. Een rondleiding door de prehistorie en vroege historie toont dat er nog veel plekken aan een ver verleden herinneren. Archeologie ligt grotendeels onder de grond en daarom is dit boekje rijk geïllustreerd met verwijzingen naar opgravingen en losse vondsten. Die laatste zijn veelal door particulieren aangemeld, want het zijn niet alleen vakarcheologen die de ongeschreven geschiedenis van Haren gestalte hebben gegeven.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl