13. Gezondheidszorg in Haren

13. Gezondheidszorg in Haren

Gezondheidszorg in Haren 
Drs. C.A.E. Volckmann 
Harener Historische Reeks nr 13, Haren 2000 
Boekhandel Boomker & Savenije Haren 
ISBN 90.71809.56.0 
Tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Het Groene Kruis Haren, het departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Rabobank Groningen e.o. en de gemeente Haren

Deze lijvige uitgave (80 pagina's) begint met een historische beschrijving van de gezondheidszorg. Er zal in oude tijden in het gebied van de latere gemeente Haren ook wel iets aan gezondheidszorg zijn gedaan, maar hoe precies is onduidelijk. Wellicht speelden de nonnen van klooster Yesse te Essen hierbij een rol. De eerste bekende chirurgijn in Haren was Jan Popko Oostingh. Na zijn overlijden in 1832 werd hij opgevolgd door zijn zoon Popko Jans Oostingh. Vanaf ca 1900 waren er twee huisartsen in Haren. Alle huisartsen in Haren worden kort beschreven (de meeste met foto). Na vader en zoon Oostingh waren dit: W.H. Vaster (1874-1878), C.W.P. Hubenet (1877-1909), M. Bolt (1878-1881), E. Takens (1900-1926), J.W.H. Nanninga (vanaf 1903 in Helpman), K.J. Feringa (1909-1913), J.J. Wiersma (1913-1926), W. Hemmes (1926-1929), J. Kruizinga (1925-1958), R.H. Vink (1928-1956), J. Huisjes (1934-1953), H. Hospers (1953-1965), J. Stenvers (1953-1981), A.H. van Drooge (1955-1968), A.J. Luteijn (1956-1979), F. Bruins (1958-1984), J.W. Polman (1965-1994), H. Koning (1970-1973), O.H.W.P. Zersch (1976-2000), M.C. Sieders (1981-1993), J. Eerelman (1936-1939 te Glimmen), W. Scherjon (1939-1949 te Glimmen), P. Blonk (1950-1955 te Glimmen) en L. Smid (1955-1992 te Glimmen).
Behalve voor de artsen is er aandacht voor vroedvrouwen, tandartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers en drogisten. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de verzorging van behoeftigen, wezen, zieken en bejaarden in en door binnen de gemeente gevestigde instellingen, zoals Huize Weltevreden te Glimmen, Avondlicht en Dilgtoord, Huize Westerholm, Zonnehof, Erasmusheem en Het Groene Kruis. Het Groene Kruis had in Haren een eigen gebouw met magazijn, aanvankelijk aan de Meerweg 4, later aan de Heide en Watersteeg. Een bekende medewerkster van het Groene Kruis was wijkzuster Nelly Wartena. Zij staat met een foto voor op het boek. Ook het kinderziekenhuis W.A. Scholten, de Van Heukelomstichting en het Instuut Guyot zijn niet aan de aandacht van de schrijver ontsnapt.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl