12. Inschrijving landstorm en landmilitie 1814

12. Inschrijving landstorm en landmilitie 1814

Korte beschrijving inhoud: In het register worden de ruim 400 mannelijke inwoners tussen de 16 en de 51 jaar van de gemeente Haren vermeld, die zich in 1814 moesten inschrijven voor de Landstorm en de Landmilitie. Met enige aanvullingen in de jaren na 1814 staan in totaal 478 personen in het overzicht. Voor wat betreft de mannelijke inwoners is dit het oudste meest complete overzicht. Alleen de mannen boven de 50 jaar en de jongens onder de 17 jaar ontbreken. Het is het oudste overzicht waarin adressen worden vermeld.

Toegang archief: Het register is abusievelijk niet opgenomen in archiefinventaris. Toegangsnummer 1177 van deel 1 (1811-1920) van het archief bevat correspondentie over de conscriptie in de jaren 1811-1817. Voor illustraties is gebruik gemaakt van deze bron.

Inschrijving register landstorm en landmilitie 1814
Gezinsstaten 478 personen 

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl