20. Panden Rijksstraatweg Haren-Centrum

20. Panden Rijksstraatweg Haren-Centrum

Korte beschrijving inhoud: Deze bronbewerking is een uitgewerkte versie van de presentaties van panden Rijksstraatweg Haren-Centrum, die in 2014 en 2015 zijn getoond op de kunst-en cultuurmarkt in Haren.  Toegang in het archief van de gemeente HAREN: Bevolkingsregisters 1830, 1840, 1850, 1860, 1880 en diverse andere bronnen (zie onderstaande uitwerking)

Deel 1 (jaar 2014) van de presentatie betreft de panden Rijksstraatweg 181 tm 215 (oneven/westzijde) te Haren.

Deel 2 (jaar 2015/2016) van de presentatie betreft de panden Rijksstraatweg 190 tm 226 (even/oostzijde) en Kerkstraat 1 tm 23 (oneven/zuidzijde).

Elke deel bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Algemene beschrijving
b. Presentatie panden als sheet
c. Overzicht percelen, eigenaren en bewoners
d. Gezinsstaten van de in het overzicht (sub c) voorkomende personen.

Het is de bedoeling ook de andere delen van het centrum van Haren uit te werken.

Bijgevoegde bestanden:
1a Algemene beschrijving Haren A1 tm A12
1b Presentatie panden Haren A1 tm A12 als sheet
1c. Overzicht percelen, eigenaren en bewoners Haren A1 tm A12
1d. Gezinsstaten eigenaren en bewoners Haren A1 tm A12
2a Algemene beschrijving Haren A12A tm A21
2b Presentatie panden Haren A12A tm A21 als sheet
2c. Overzicht percelen, eigenaren en bewoners Haren A12A tm A21
2d. Gezinsstaten eigenaren en bewoners Haren A12A tm A21

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl