Verslag Open Monumentendag 2020

Verslag Open Monumentendag 2020

“Prachtige excursie was het vandaag naar de Hof van Hemmen. Ik heb er enorm van genoten, dat ik kennis kon nemen van de historie verbonden met dit bijzondere stuk Haren. Ik heb grote bewondering voor de diepgaande kennis van de inleiders en het enthousiasme waarmee zij daar iets van wisten over te brengen. Hartelijk dank voor het openstellen van het terrein en voor de organisatie van deze geslaagde open dag”. 

Bovenstaand een van de positieve reacties die wij ontvingen op de excursie naar de Hof te Hemmen (en nog veel meer) op 12 september 2020. In kleine groepjes van 11 personen hebben ongeveer 120 personen aan de excursie deelgenomen. De eerste groep startte om 11.00 uur en de laatste groep verliet ca 16.30 uur het terrein. 

Na een ontvangst en registratie door Cees van Ham, gaf Eppo van Koldam in de stal van de boerderij De Laankamp een korte lezing over de boerderij en de opzet van de excursie. Volgens vertrokken de deelnemers voor een stevige wandeling door de weilanden. Onderweg waren een viertal posten ingericht. Hier konden de deelnemers luisteren naar een uitleg over de betreffende locatie ondersteund met foto’s en kaarten. Bij iedere post stonden stoeltjes, zodat men rustig zittend kon luisteren. De contouren van verdwenen grachten, waterwegen en gebouwen waren zoveel mogelijk met linten aangegeven. 

Op de locatie van de voormalige Hof te Hemmen werd de uitleg verzorgd door Christiaan Sjobbema, wiens voorouders vele jaren als landbouwer in dit gebied actief zijn geweest. Vervolgens liep men door naar de Jorissenwijk. Hier gaf Hermien Noordhoff uitleg, terwijl Henk Dröge zorgde voor iets te drinken en te eten. Daarna volgde een tocht door het grote industrieterrein van de heren Van Lennep/Boddendijk/Jorissen. Midden in dit complex kregen de deelnemers een toelichting van Jan Dijkema. Ten slotte bereikte men de post op de locatie van Huize Buitenzorg, aanvankelijk de directeurswoning behorende bij de fabriek, later jarenlang de woonstede van Harens burgemeester Lodewijk Theodorus Jorissen. Henk Bazuin was bij deze locatie de gastheer.

Ook was er nog een aparte lezing door Eppo van Koldam voor ruim 20 personen voor wie de tocht door de weilanden niet mogelijk was.

Van de voorbereiding op donderdag 10 en vrijdag 11 september heeft Henk Bazuin een aantal foto’s genomen. De foto’s maken duidelijk, dat zonder de actieve medewerking van Henk van Hemmen, landbouwer op De Laankamp, de organisatie van de excursie niet mogelijk was geweest. Tijdens de excursie heeft deelnemer Hein Bekenkamp op ons verzoek een aantal foto’s gemaakt.

Onderstaande foto's van de voorbereiding van de excursie zijn van Henk Bazuin, de foto’s van de excursie zijn van Hein Bekenkamp.

Na afloop van de excursie en de lezing ontvingen alle deelnemers een boekje met een overzicht van de foto’s en kaarten, die op de vijf locaties waren te zien. Dit boekje in pdf vindt u via de onderstaande link.
 
Boekje excursie

Er zijn luchtopnamen van het excursieterrein gemaakt met een drone. Deze opnamen zijn te bekijken via de onderstaande link.
 

 

Foto's van de voorbereiding

 
Foto's van de dag zelf
 
 

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl