22. Haren en omstreken door H. Bos

22. Haren en omstreken door H. Bos

Haren en Omstreken, auteur H. Bos, uitgave VVV
Korte beschrijving inhoud: Scan van het boekje Haren en Omstreken, geschreven door H. Bos, uitgegeven door de Vrereniging voor Vreemdelingenverkeer te Haren, druk A.W. Spiering & Zoon, Schoolstraat 8-12 Groningen 
Versie 1
Datum: 23 januari 2021
Opsteller: Eppo van Koldam
Toegang archief: Deel 2, bijlage 6 

Herman Bos werd geboren op 17 augustus 1851 te Onderdendam. Hij werd in 1879 benoemd tot hoofdonderwijzer van de school aan de Kerkstraat te Haren en voorts tot koster, organist, voorzanger en voorlezer bij de Nederduitsche Hervormde gemeente te Haren, alsmede tot boekhouder van de begraafplaats aldaar. Voor deze - voor Haren en Noordlaren gebruikelijke combinatie van functie - kreeg Bos toestemming bij besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen dd 7 maart 1879. Bos huwde op 6 februari 1875 te Aduard met de in Den Ham geboren Janna Hamming. Het gezin Bos woonde in de kosterswoning naast de school en de kerk in de Kerkstraat te Haren. Uit het huwelijk van Herman en Janna werden vier zonen geboren. 

Herman Bos had veel belangstelling voor de historie van de gemeente Haren. Hij kan wel beschouwd worden als de grondlegger van de bestudering van de lokale geschiedenis in de gemeente. In 1923 schreef hij een 'Klein feuilleton' over Haren in een groot aantal afleveringen in het Nieuwsblad van het Noorden. In dezelfde periode schreef hij op basis van hetzelfde bronnenmateriaal het boekje 'Haren en omstreken', uitgegeven voor de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Haren. Een scan van dit boekwerk is in pdf-formaat bijgevoegd. Zie de onderstaande link. 

Bij de foto's. Het werkterrein van Herman Bos. Boven de school in de Kerkstraat en links daarvan de kosterswoning. Onder de kerk met toren in Haren. Herman Bos heeft zowel de oude toren (links) als de gerestaureerde toren (rechts) mee gemaakt. 

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl