De Veenweg

De Veenweg

De Veenweg is in 1862 aangelegd, als verbinding met Paterswolde, een dijk in het laagveengebied tussen Hoornsediep en Eelderdiep. Dit gebied staat op een kaart als 'slecht hooiland' met een paar turfgaten en enkele verspreide boerderijen. Het land zal 's winters goeddeels onder water gestaan hebben, de naam Ónlandse Dijk geeft aan dat het noch land, noch water, maar een soort moeras was. Een moeizaam bestaan, het klooster Maria ten Hoorn, naamgever van de wijk Corpus den Hoorn, kon het niet volhouden.
 
Na aanleg van de dijk ontstond hier enige bewoning, sinds 1910 wordt de huidige Veenweg aangeduid als Halfweg, soms als Eelderwolde I. Er ontstond in een uithoek van Haren een levendige buurtschap met een bakker, een smid en een café. Geen school, de kinderen gingen naar Groningen. Haren lag aan de overkant van het Noord-Willemskanaal, een lange weg via de Hoornsedijk die 's winters slecht begaanbaar was. Op de plaats van de huidige voetpaden liep een sloot, met bruggetjes naar de huizen die allemaal op huiswierden gebouwd waren. Enkele van de wierden zijn nog te zien maar de meeste voortuinen zijn opgehoogd. Aan de zijkant is vaak hoogteverschil te zien, de achtertuinen liggen tot een meter lager dan de voortuinen.  De weg loopt schuin door de toen bestaande percelen; ook dat is te zien, vooral aan de oostzijde: de perceelsgrens staat het eerste stuk dwars op de Veenweg, maar na een paar meter maken sloten en heggen een knik.
 
In 1915 annexeerde de stad het dorp Helpman, evenals een groot gedeelte van kadastraal Helpman, maar dit stuk bleef Haren, tot 1969. Toen knabbelde de stad ook dit stukje eraf. Voor de bewoners had dat het voordeel dat er riolering werd aangelegd, voor die tijd moest men het doen met de beerput. Ook dat is nog merkbaar, soms zijn er nog resten van die put aanwezig, bij de oudere huizen zit het toilet niet bij de voordeur maar achterin. Dat zal ooit een houten huisje of een aanbouwtje geweest zijn. Gek genoeg is er nog één adres aan de Veenweg tot nog steeds als adres Haren heeft, nr. 46, de Meerschapsboerderij.
 
Ingrid Smit voor de Harense Historische Vereniging Old Go
 Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant april 2021

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl