23. Onder de klokslag van Noordlaren, de ‘nieuwe’ begraafplaats 1871-2021

23. Onder de klokslag van Noordlaren, de ‘nieuwe’ begraafplaats 1871-2021

Onder de klokslag van Noordlaren, de ‘nieuwe’ begraafplaats 1871-2021. Drs. B.J.F. Bavinck. Harener Historische Reeks nr. 23, Haren 2021. Uitgave Stichting Harener Historische Commissie en College van Kerkrentmeesters van de PKN-gemeente Noordlaren-Glimmen. ISBN/EAN 978-90-9034467-6.

De nieuwe begraafplaats in Noordlaren bestaat in 2021 anderhalve eeuw. “Daar mag wel eens aandacht aan geschonken worden”, vond het College van Kerkrentmeesters van de PKN-gemeente Noordlaren-Glimmen. En het vond de Harener Friso Bavinck bereid diep in de geschiedenis te duiken van wat door velen een van de mooiste begraafplaatsen van het Noorden wordt gevonden. De aanleg ervan had enige bestuurlijke voeten in aarde. Van Rijkswege had het begraven rond de Bartholomeuskerk, de dorpskerk van Noordlaren, al veel eerder gestopt moeten worden. Maar met de aanleg van de nieuwe begraafplaats op de es in het vooruitzicht, betrachtte men enige coulance. Op 1 juni 1871 werd de nieuwe dodenakker officieel in gebruik genomen. Een dag eerder had er al de eerste begrafenis plaats gevonden. De geschiedenis van de nieuwe begraafplaats is gelardeerd met verhalen van en over Noordlaarders en Glimmeners, die er begraven liggen of op een bijzondere wijze bij deze begraafplaats betrokken zijn of waren.
Ook is er aandacht besteed aan de verschillende teksten en tekens die op de Noordlaarder grafstenen vorkomen. Daarmee is een document ontstaan, dat niet alleen voor hen ‘die onder de klokslag van Noordlaren’ leven, maar voor een veel breder publiek interessant is om te lezen.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl