Waterhuizen: een uithoek van Haren

Waterhuizen: een uithoek van Haren

Waterhuizen ligt op de plaats waar de Hunze in het oude Winschoterdiep uitmondt. Het was vroeger de standplaats van de stadsopzichters van het vervoer van de turf uit de venen van Kropswolde en Westerbroek.
 
Waar eerst drie boerderijtjes stonden, 's winters omringd door water, ontstond bedrijvigheid. In 1930 waren er zo’n 20 scheepswerfjes. Er kwam een schooltje, winkels, een café, een levendig dorp.  Toen de school opende waren er 45 leerlingen, bij de sluiting in 1976 rond de tien. Het dorp was ontvolkt geraakt, er waren nog twee werven. Dwarshellingen, de schepen plonzen met de lange kant in het water, wat een hoge golf geeft die vaak over de Winschoterweg, die als een dijk langs het diep ligt, de veel lager gelegen polder in stroomt.
 
In 1964 kwam een gemeentelijke herindeling in zicht, te effectueren per 1-1-1969. De kern Waterhuizen was verdeeld over 3 gemeenten: Haren, Hoogezand-Sappemeer en Noorddijk. Waterhuizen moest onder één gemeente, maar welke? Noorddijk kwam niet in aanmerking, deze gemeente zou opgaan in Groningen. Haren legde een claim gezien de scheepswerven op haar gebied, wij bieden een goed klimaat voor de industrie.  Hoogezand hield zich wijselijk stil, in het plan van Gedeputeerde Staten ging Waterhuizen naar deze gemeente. Er stond een nieuwe speler op: de stad. Groningen had een enquête gehouden waarin de overgrote meerderheid van de inwoners van Waterhuizen voor aansluiting bij de stad koos. Reactie van Hoogezand: is dat ook gevraagd aan de inwoners van de te annexeren gemeenten Noorddijk en Hoogkerk? De directies van de twee overgebleven werven waren tegen Hoogezand, voor Groningen of desnoods Haren. De discussie sleepte zich voort, de uitkomst is bekend; Waterhuizen hoort nu bij Hoogezand-Sappemeer.
 
En hiermee verloor Haren weer een stukje grondgebied en industrie, net als in 1915 toen Helpman met de hoefijzerfabriek naar Groningen ging.
De inhoud is gebaseerd op berichten uit het Nieuwsblad van het Noorden, te vinden via Delpher.
 
Ingrid Smit voor de Harense Historische Vereniging Old Go
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant september 2021
 
 

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl