Een klokkenstoel met een verhaal…

Een klokkenstoel met een verhaal…

Een jaar of vier geleden gebeurde er weer iets bijzonders te Yesse, je zou het bijna een wonder kunnen noemen. Pater A.H.W. Bakels SJ, de laatste nog in Haren wonende pater van het Maartenscollege, meldde zich met de vraag of Yesse een klok of bel wilde hebben. Niet direct een alledaagse vraag, dus dat vroeg om een toelichting. Pater Bakels ging verhuizen en Haren verlaten. Ooit had de bel dienst gedaan als schoolbel voor het jongensinternaat dat bij het, toen nog ‘Sint’, Maartenscollege hoorde en op de eerste verdieping aan de nu nog steeds bestaande Esserhoeve hing. Om de jongens bij elkaar te roepen werd de bel van binnenuit geluid door een van de paters.
 
In 1966 hield het internaat op te bestaan. De bel werd toen overbodig, bleef nog hangen maar later door pater Bakels van de ondergang gered. Hij haalde de dik verroeste bel naar binnen en liet deze in Noord Brabant schoonmaken, waardoor de mooie glans erop terugkwam. De pater wist niet wat hij ermee moest doen bij zijn vertrek, de bel was eigenlijk eigendom van de orde der Jezuïeten, en zeker geen persoonlijk bezit. Hij ging te rade binnen de orde en mocht uiteindelijk zelf een geschikte plaats kiezen. Door de zichtbare verbindingen tussen het (Sint) Maartenscollege en Yesse, namelijk een altaarbeeld dat verwijst naar het wonder van Yesse en het glas-in-loodraam boven de ingang van de voormalige kapel, vond de pater Yesse een mooie bestemming. En zo geschiedde.
 
De Stichting Bezoekerscentrum klooster Yesse vond dat de bel bij speciale gelegenheden op een passende manier geluid moest kunnen worden. Een klokkenstoel werd de ‘oplossing’. Via de Harense-Tynaarlose Uitdaging kwamen we terecht bij het Technasium, waar een ontwerp gemaakt is. Ook het hout werd aan Yesse geschonken. Onderbroken door corona werd dit najaar door een bevriende timmerman een prachtige klokkenstoel in elkaar gezet.
En zo heeft Yesse een mooie plek voor ‘de bel van pater Bakels’ en een nieuwe band met het Maartenscollege!
 
Annemiek Bos voor de Harense Historische Vereniging Old Go
Dit artikel is geplaatst in Haren de Krant november 2021

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl