Café Bellevue in Glimmen

Café Bellevue in Glimmen

Glimmen heeft heel wat cafés en herbergen gekend. Daarvan is café Bellevue aan de Zuidlaarderweg 8 en 10 (huidig adres) een van de minst bekende. Verwarring met het café Spoorzicht (later Even Rusten, Kastanjehoeve, Bourgondiër) aan de Zuidlaarderweg 4 of met het hotel Appelbergen op de hoek van de Oude Schoolweg en de Parallelweg (afgebroken in 1968) ligt voor de hand.

De start van het café kunnen we stellen op 1906/1907. De eerste mij bekende advertentie is van 19 mei 1907 (Nieuwsblad van het Noorden): “Bezoekers van de Appelbergen worden attent gemaakt op het Café ‘Bellevue’, te De Punt, (to. de villa v. d. heer Kranenburg). Degelijke Consumptie. Nette Bediening. Ruime Bergplaats voor rijwielen. Stalling. Aanbevelend J. Heise”. De in Assen geboren Jacob Heise is niet de eigenaar van het pand, dat is de aannemer Geert Oddens. Deze Geert Oddens bouwt ook de naastgelegen drie dubbele woningen Zuidlaarderweg 12/14, 16/18 en 20. De laatste woning is nog voor de invoering van de huisnummering ‘ontdubbeld’. Als Geert Oddens in 1910 overlijdt, blijft het pand eigendom van zijn erven.

Intussen probeert Heise de loop naar zijn café te krijgen door het organiseren van activiteiten. In 1912 wordt in zijn etablissement de rederijkerskamer ‘Oefening baart kunst’ opgericht. Op 23 december 1913 geeft deze rederijkerskamer een uitvoering met maar liefst drie toneelstukken: ‘Ik wil trouwen’, ‘Een kleine vergissing’ en ‘Veur 'n half stuver gestorven’. Volgens een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden was de uitvoering een daverend succes. Uiteraard was er bal na afloop. Daarna wordt het echter wel erg stil rond Bellevue. Heise vindt dat blijkbaar ook, want hij verzet zijn bakens. In de krant van 7 juni 1919 lezen we: “Heden geopend het café Centraal te Glimmen, aanbevelend J. Heise, voorheen café Bellevue”. Dit café Centraal staat aan de Rijksstraatweg 27 te Glimmen op de hoek met de Nieuwe Kampsteeg. Jacob Heise en later zijn zoon Pieter zullen in dit pand nog jaren een café annex kapperszaak exploiteren.

Café Bellevue krijgt na het vertrek van Heise een geheel andere inkleuring. Dat lezen we bijvoorbeeld in de krant van 29 september 1922: “Het adres voor opzetten van vogels en zoogdieren is J. de Ruiter, café Bellevue, De Punt (voorheen Heerestraat te Groningen)”. Een uitvoerige beschrijving van het café vinden we in de aflevering van ‘De levende natuur’ in het Nieuwsblad van het Noorden van 19 oktober 1922. De auteur beschrijft, dat hij met de trein naar het station De Punt is gereisd om een wandeling te maken in de Appelbergen. Eerst bezoekt hij echter Bellevue “om poolshoogte te nemen van het wilde gedierte uit de buurt, dat men daar in een museum, keurig opgezet, bewonderen kan”. In de jaren die volgen timmert De Ruiter behoorlijk aan de weg met zijn museum, waaraan hij inmiddels ook een speeltuin heeft toegevoegd.

In 1927 vertrekt De Ruiter uit De Punt, zoals dit deel van het huidige Glimmen dan nog steeds heet, maar het museum blijft bestaan. Waarschijnlijk is een zekere R. de Lange de volgende exploitant, maar deze houdt op 27 april 1929 een boeldag “wegens vertrek naar elders”. Dat riekt sterk naar grote financiële problemen. De volgende exploitant start met een voortvarende advertentie in het Nieuwblad van het Noorden van 8 mei 1929: “Ontspanningsoord café Bellevue, De Punt, met zijn mooie speeltuin en museum van opgestopte vogels en allerlei dieren. Zeer aan te bevelen voor schoolreisjes! Heeren onderwijzers worden er beleefd op attent gemaakt. Mooie gelegenheid voor pension. Vlak in de buurt van de Appelbergen. Aanbevelend: S. Smit, vroeger eigenaar van het hotel café St. Vitus te Winschoten”. Sievert Smit is dan al niet de jongste meer. Hij is geboren in 1866 te Bellingwolde. Na het overlijden van zijn eerste vrouw heeft hij Winschoten verlaten en is hij in Groningen een sigarenzaak begonnen. In 1929 hertrouwt hij met de 30 jaar jongere Rikste Luth. Wellicht geeft die relatie hem de boost om in Glimmen een nieuwe start te maken. Lang duurt het verblijf van Sievert Smit in Glimmen echter niet. Al eind 1930 wordt ene J. Rondhuis als exploitant genoemd. Deze exploitant maakt begin 1932 vervolgens plaats voor L.J. Bosma.

Van L.J. Bosma heb ik nog geen verdere gegevens kunnen vinden. Hij is ook maar kort exploitant van Bellevue geweest, want op 28 oktober 1933 komt er een dramatisch einde aan het etablissement. Als mejuffrouw Werkman midden in de nacht van haar werk bij een automatiek in de stad Groningen naar haar ouderlijk huis aan de Hoge Hereweg 54 fietst, ontdekt ze bij het voorbijgaan brand in café Bellevue. Zij waarschuwt snel de bewoners. Deze kunnen gelukkig hun vege lijf redden. De schade is enorm. Ook het museum van opgezette vogels is een prooi der vlammen geworden. Na de brand hebben de erven Oddens weinig zin in de herbouw van het café. In plaats daarvan bouwen zij een dubbel landhuis (Zuidlaarderweg 8/10). Een foto van die bouw is te vinden op pagina 75 in het boek ‘Glimmen, dorp tussen Drentse A en Hondsrug’ van Willem Rutgers.

De columns ‘Harener Historie’ worden geschreven door Eppo van Koldam. Iedere twee weken verschijnt een nieuwe column. De eerste 78 columns zijn verschenen in het Harener Weekblad. De serie is per 1 april 2020 voortgezet op www.oldgo.nl. Dit is digitale column nr. 49.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl