Onnen en het spoor

Onnen en het spoor

Sinds 1920 is het rangeerterrein in Onnen. De komst van dit rangeerterrein leidde tot de oprichting van het Tuindorp, voor de huisvesting van de NS-werknemers. Het rangeren nam al in de dertiger jaren af; in de jaren vijftig en zestig werd het vervoer per spoor verdrongen door dat op de weg. Bovendien viel het omvangrijke transport van steenkool weg door de komst van aardgas. Rond 1980 had de NS behoefte aan werkplaatsen buiten de randstad voor het onderhoud van passagierstreinen, met name Intercity’s. De keuze viel op Onnen. De 250 arbeidsplaatsen vormden een welkome impuls voor de werkgelegenheid in het noorden. 
 
Lijnwerkplaats
Tussen de eerste keer dat over de lijnwerkplaats Onnen (nu Onderhoudsbedrijf Onnen) gesproken werd en de opening in 1985 zijn de verwachtingen over het aantal nieuwe arbeidsplaatsen naar beneden bijgesteld. Was er eerst sprake van max 450 arbeidsplaatsen en 900 bakken (rijtuigen) die hier onderhouden zouden worden, bij de opening waren er 65 mensen werkzaam voor 150 bakken, met mogelijkheden voor groei.
In 1983 gaf de NS te kennen dat de arbeidsplaatsen in eerste instantie gevuld zouden worden door NS-werknemers die bij andere werkplaatsen overtollig waren. Deze werknemers en hun gezinnen moesten uiteraard onderdak hebben. Haren vroeg extra woningwetwoningen aan, maar kreeg daarbij geen steun van de provincie. 
 
Rangeerterrein
Er werd minder gerangeerd dan vroeger maar het gebeurde nog steeds, en de overlast werd meer. Door de aanleg van de Automatische Halve Bomen spoorwegovergang (Ahob) in de Onnerweg moest het vierde spoor vervallen en breidde het rangeren zich in 1984 uit tot 500 m ten noorden van de overgang, later teruggebracht tot enkele tientallen meters. Met andere woorden: er werd binnen de bebouwde kom van Haren gerangeerd. Dat begon om 3.30 uur 's morgens en de aanwijzingen werden via luidsprekers gegeven. Geen wonder dat er klachten over geluids- en stankoverlast kwamen. De gemeente probeerde dit met een zoneringsbesluit te regelen, maar het bezwaarschrift van NS hiertegen werd door Gedeputeerde Staten toegewezen.
 
Ingrid Smit voor de Harense Historische Vereniging Old Go 
Dit artikel is geplaatst in Haren de Krant februari 2022

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl