Caesarius komt tot leven! 

Caesarius komt tot leven! 

Het moet in 1220 zijn geweest dat abt Henricus met zijn schrijver Caesarius van zijn klooster Heisterbach naar Yesse kwam gelopen. Het was ongetwijfeld een lange tocht, maar Henricus kwam dan ook meerdere kloosters in het noorden van Nederland visiteren, de stand van zaken op te nemen.
 
In het nog maar pas gestichte klooster, zo’n vijf jaar eerder, vernam Caesarius van wonderbaarlijke gebeurtenissen. Hij was novicenmeester en behalve dat hij voor zijn abt verslag moest leggen, verzamelde hij graag bijzondere verhalen als lesstof voor zijn leerlingen, de novicen. Wonderen en mirakelen speelden een belangrijke rol hierin. In deze periode werden wonderen met alle aandacht beluisterd. Ze werden gezien als tekenen van God en vaak werd er een zekere goedkeuring van bovenin gezien.
 
Te Yesse maakte Caesarius kennis met Theodoricus, priester In de Martinikerk, die ook dienst deed te Yesse. Deze priester, ook Dirk genoemd, vertelde over de wonderen te Yesse , gezien door een timmerman (of twee), maar ook dat er in de Martinikerk een reliek van de Arm van Johannes de Doper was. Daar moesten ze heen, en zo togen beide Duitse monniken naar de stad Groningen, alwaar ze het reliek aanschouwden.
 
Terug naar nu, 802 jaar later. Met twee jaar vertraging wordt alsnog aandacht besteed aan deze bijzondere ontmoeting te Yesse en de voettocht, pelgrimstocht zo u wilt, naar Groningen. Op 29 en 30 april herleeft Caesarius, wordt het boek De Arm van Johannes (Bart Flikkema) aangeboden aan de commissaris van de Koning René Paas, wordt Yesse tentoongesteld in de Martinikerk, wordt de pelgrimstocht opnieuw gewandeld, zijn er lezingen en muziek in de Martinikerk en is er nog meer moois. 
 
Het verschil met toen? U kunt het allemaal meemaken!
Alle informatie vindt u op www.kloosteryesse.nl/yessesintjan, hier kunt u zich ook aanmelden.
 
Annemiek Bos voor de Harense Historische Vereniging Old Go 
Dit artikel is geplaatsts in Haren de Krant april 2022

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl