Zoekplaatje van Geert Bazuin

Zoekplaatje van Geert Bazuin

De Harense historische kring Old Go heeft inmiddels een enorm fotoarchief opgebouwd. Dit is mede te danken aan een aantal schenkingen. Zo kreeg Old Go een aantal jaren geleden de beschikking over de plakboeken vol foto’s van Geert Bazuin (1925-2014). Geert was in Haren een bekende en herkenbare verschijning. Dat laatste was het gevolg van de handicaps die Geert bij zijn geboorte had meegekregen. Zo had hij maar één half armpje, was hij erg klein en liep hij ook nog mank. In ‘Op de Hoogte’ - de toenmalige naam van het blad van Old Go - schreef Geert daar zelf in 2012 het volgende over: “Mijn geboorte zal een hele klap voor mijn ouders zijn geweest. Nooit heb ik ze daarover gehoord, nooit zijn mij uitlatingen bekend geworden, dat ze getraumatiseerd zijn geweest, terwijl dat niet zo verwonderlijk zou zijn geweest. Ik heb fantastische ouders gehad. Ze hebben mij bepaald niet in de watten gelegd”. Geert werd zoveel mogelijk gedwongen zich onder vreemden te begeven om er aan te wennen, dat de ogen extra op hem werden gericht. Overigens zijn alle oude afdelingsbladen van Old Go – dus ook het volledige verhaal van Geert Bazuin - in pdf te lezen op www.oldgo.nl.

Mijn eigen eerste herinnering aan Geert Bazuin dateert van ongeveer 1955. Ik ging toen met mijn moeder bij mijn vader langs op zijn werk. Dat was toen de afdeling onderwijs van de gemeente Groningen gehuisvest in het ‘oude’ stadhuis, vanaf de Grote Markt gezien rechtsboven. Geert werkte daar ook en ik heb nog het beeld, dat ik vol verbazing keek naar een meneer met een half armpje die aan het telefoneren was met zo’n grote zwarte bakelieten telefoon. Dat was Geert. Mijn vader had veel bewondering voor Geert en ze hadden tot kort voor hun beider overlijden nog contact op hun verjaardagen. Ik herinner me nog dat mijn vader een keer vertelde, dat Geert midgetgolf had gespeeld. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, weet ik niet.

Zoals ik al aangaf heeft Geert plakboeken gemaakt over de gebeurtenissen in Haren en dat vooral vanuit historisch perspectief. In de plakboeken zijn krantenknipsels aangevuld met eigen foto’s, die meestal voorzien zijn van een bijschrift. Ook de bovenstaande foto komt uit een van de plakboeken. Geert schreef daarbij, dat het hier ging om de weg naar het opslagterrein van gemeentewerken bij het Noord-Willemskanaal, later de Emmalaan richting A28. Die omschrijving is wat vreemd. Bij het terrein van gemeentewerken nabij het Noord-Willemskanaal ging het om de voormalige faecaliënloods. Zeg maar de stortplaats van stront. Na de aanleg van riolering was deze stort niet meer nodig en werd het gebouw gebruikt als wagenloods door de dienst gemeentewerken. De loods lag bij de uitmonding van het zogenaamde Harenervaartje in het Noord-Willemskanaal en was vanaf de Westerse Drift bereikbaar via het weggetje dat aan de noordkant langs het kanaal liep. Zeker niet het weggetje dat we op de foto zien. Bij de aanleg van de A28 is de oude loods afgebroken en vervangen door de betonloods, waar u nu omheen rijdt, als u spulletjes hebt weggebracht naar de gemeentelijke milieustraat.

Het tracé van de latere verlenging van de Emmalaan richting A28 dan? Daarvan bestaan andere foto’s en de bovenstaande foto past daar niet bij. Geert moet dus bij zijn beschrijving een (zeldzame) vergissing hebben gemaakt.

Maar wat staat dan wel op de foto. Het is duidelijk, dat we vanaf een weg met mogelijk bebouwing kijken naar een achterliggend open landschap met weilanden. Wat dat betreft is de verwijzing naar het tracé van de verlengde Emmalaan niet zo onlogisch. De sleutel ligt bij het gebouw dat we op de foto zien. Volgens mij is dit de rij garageboxen achter de woningen Westerse Drift 61 en 63. Het weggetje op de foto is nu het voetpad tussen de Westerse Drift en de Hemsterhuislaan ongeveer recht tegenover de Wilhelminalaan. Die constatering brengt ons bij Johannes van Eunen, grossier in rijwielen te Groningen. Van Eunen is geboren in 1879 en heeft met zijn handel in rijwielen blijkbaar zoveel verdiend, dat hij in de 30’er jaren van de vorige eeuw een overstap maakt naar het onroerend goed. In Haren koopt hij grond aan de Westerse Drift van de familie Hemmes en op 25 april 1933 krijgt hij van BenW van Haren vergunning voor de bouw van vijf dubbele woonhuizen (Westerse Drift 61 tm 79) en acht aaneen gebouwde garageboxen.

Het ontwerp van de woningen (en dus ook van de garageboxen op de foto) is van het architectenduo Bonno Kazemier en Tonko Tonkens. Zij werkten als duo samen van 1919 tot 1940 en hebben in de stad Groningen erg veel woningen gebouwd. Vooral in de sociale sector voor woningcorporaties. Zo is de tegenwoordig zeer geprezen Gerbrand Bakkerstraat in Groningen een ontwerp van hun bureau. In Haren waren zij verantwoordelijk voor het ontwerp van de Mesdagbank aan de Rijkstraatweg. Tegenwoordig is de Benu apotheek in dit pand gehuisvest. Overigens was het niet de bedoeling van Johannes van Eunen om de woningen direct na gereedkoming te verkopen. Uit advertenties blijkt, dat het hem vooral ging om de verhuur. Voor de woningen vroeg hij f.520,- per jaar en voor de garageboxen f.40,-. Verkoop sloot hij echter niet uit en daar is het bij een aantal woningen inderdaad van gekomen. Geleidelijk werden in latere jaren meer woningen verkocht. Toch waren in 1960 nog vier van de tien gebouwde woningen eigendom van de familie Van Eunen.

De columns ‘Harener Historie’ worden geschreven door Eppo van Koldam. Iedere twee weken verschijnt een nieuwe column. De eerste 78 columns zijn verschenen in het Harener Weekblad. De serie is per 1 april 2020 voortgezet op www.oldgo.nl. Dit is digitale column nr. 60.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl